logo tsplus

Käyttöehdot

TSplus-lisenssisopimusohjelmisto

Lue seuraavat ehdot ennen kuin käytät TSplus:n ladattua ohjelmistoa. Ladatun ohjelmiston käyttö tarkoittaa, että hyväksyt nämä ehdot ja ymmärrät, että ne sitovat sinua ja Terminal Service Plusia laillisesti. Jos et hyväksy näitä ehtoja tai et halua niiden sitovan sinua, sinun tulee poistaa ladattu ohjelmisto kaikilta tallennusvälineiltä, joille se on tallennettu.

Omistajuus

Ymmärrät ja hyväksyt, että Terminal Service Plus ("lisenssinantaja") on TSplus:n kaikkien oikeuksien, omistusosuuksien ja etujen haltija ladattuihin TSplus-ohjelmistoihin ja sen sisältämiin tietokoneohjelmiin koneellisesti luettavassa objektikoodimuodossa sekä mukana oleva käyttäjä. asiakirjat ja kaikki myöhemmät kopiot niistä riippumatta niiden välineestä tai muodosta (yhteisnimitys "ohjelmisto"). Ohjelmisto on suojattu tekijänoikeuslaeilla ja kansainvälisten sopimusten määräyksillä, eikä tämä lisenssisopimus välitä sinulle mitään kiinnostusta ohjelmistoon, digitaaliseen sisältöön tai siihen liittyvään painomateriaaliin, vaan ainoastaan rajoitetun käyttöoikeuden ja rajoitetun kopioinnin, joka on peruutettavissa tämän lisenssisopimuksen ehtojen mukaisesti.

Lisenssi Lisenssin myöntäminen

Lisenssinantaja myöntää, ja sinä hyväksyt, ei-yksinomaisen lisenssin käyttää ohjelmistoa tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti.

Remote Desktop/etätuki

Ohjelmisto sisältää Remote Desktop (RDS) ja Remote Assistance -tekniikoita, jotka mahdollistavat TSplus-palvelimelle (jäljempänä isäntälaite) asennettujen ohjelmistojen tai sovellusten etäkäytön muista laitteista. Voit käyttää Ohjelmiston Remote Desktop (RDS) -ominaisuutta päästäksesi isäntälaitteeseen mistä tahansa laitteesta edellyttäen, että hankit erillisen ohjelmistolisenssin kyseiselle laitteelle. Kun käytät Remote Assistance -palvelua (tai muuta ohjelmistoa, joka tarjoaa samanlaisia toimintoja samaan tarkoitukseen), voit jakaa istunnon muiden käyttäjien kanssa ilman rajoituksia Laiteyhteyksien lukumäärälle ja hankkimatta ohjelmistolle lisälisenssejä. Microsoftin ja muiden kuin Microsoftin sovellusten osalta sinun tulee tutustua soveltuvan ohjelmiston mukana tulevaan käyttöoikeussopimukseen tai ottaa yhteyttä asianomaiseen lisenssinantajaan selvittääksesi, onko ohjelmiston käyttö Remote Desktop:n (RDS) tai Remote Assistancen kanssa sallittua ilman lisälisenssiä.

Oikeuksien pidätys

Lisenssinantaja pidättää täten kaikki oikeudet, joita ei nimenomaisesti myönnetä sinulle tässä lisenssisopimuksessa.

Demo

Ohjelmiston demoversiota saa käyttää vain arviointitarkoituksiin tai ei-kaupalliseen käyttöön. Jos kyseessä on kaupallinen käyttö, sinun on ostettava TSplus-ohjelmiston normaaliversion lisenssi.

Ei purkamista

Ymmärretään ja sovitaan, että et saa kopioida ohjelmaa mihinkään koneellisesti luettavaan tai painettuun muotoon paitsi arkistointi- tai varmuuskopiointitarkoituksiin tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti etkä käännä, pura, pura, käännä, yhdistä toista tietokoneohjelmaa, peittää tai poistaa lisenssinantajan tekijänoikeusilmoitusta tai muuten muokata ohjelmistoa.

Ohjelmiston siirto

Et saa alilisensoida, luovuttaa tai siirtää lisenssiä tai ohjelmistoa tai mitään tämän sopimuksen mukaisia oikeuksia ilman lisenssinantajan etukäteen antamaa kirjallista lupaa. Kaikki yritykset muutoin alilisensoida, luovuttaa tai siirtää mitä tahansa tässä määrätyistä oikeuksista, velvollisuuksista tai velvollisuuksista ovat mitättömiä.

Päivitykset ja uudet versiot

Jos ohjelmistosta kehitetään päivityksiä tai uusia versioita, lisenssinantaja voi harkintansa mukaan antaa tällaiset päivitykset ja uudet versiot sinun saatavillesi maksamalla vaaditut maksut. Jos ohjelmisto päivitetään ja annetaan sinun saatavillesi, voit käyttää ohjelmistopäivitystä tämän käyttöoikeussopimuksen ehtojen ja ehtojen mukaisesti.

Ehdot ja irtisanominen

Tämä lisenssisopimus tulee voimaan, kun avaat ohjelmistopaketin tai sen ensimmäistä kertaa käytät, jos se on ladattu, ja se jatkuu kymmenen (10) vuoden ajan, ellei sitä irtisanota aikaisemmin tässä olevien ehtojen mukaisesti. Voit irtisanoa tämän käyttöoikeussopimuksen milloin tahansa poistamalla ohjelmiston asennuksen ja palauttamalla ohjelmiston ja kaikki sen kopiot ja otteet lisenssinantajalta.

Monikäyttöinen

Et saa käyttää ohjelmistoa kahdessa tai useammassa tietokoneessa samanaikaisesti. Jokaiselle tietokoneelle, johon asennat ohjelmiston, on ostettava erillinen lisenssi. Lisenssi on sidottu siihen tietokoneeseen, johon ohjelmisto on asennettu. Jos hankit uuden tietokoneen, sinun on poistettava ohjelmisto edellisestä tietokoneesta ennen kuin käytät ohjelmistoa uudessa tietokoneessa.

Ohjelmistojen vuokraus

Voit käyttää ohjelmistoa omille asiakkaillesi vuokratuissa järjestelmissä. Tämä ei kuitenkaan muuta monikäyttöistä sääntöä. Jokaiselle (vuokra-)tietokoneelle, jolle asennat ohjelmiston, sinun on ostettava erillinen lisenssi.

Useita mediaa

Voit vastaanottaa ohjelmiston useammalla kuin yhdellä tallennusvälineellä. Voit käyttää vain yhtä tietovälinettä yhdessä tietokoneessa. Et saa käyttää, kopioida, välittää, vuokrata, vuokrata, myydä, luovuttaa tai muuten siirtää toista välinettä toiselle käyttäjälle tai toiselle tietokoneelle.

Kuten on

Ohjelma tarjotaan "sellaisenaan" ilman minkäänlaista nimenomaista tai oletettua takuuta, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, oletetut takuut kaupallisuudesta ja sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen. Lisenssinantaja ei takaa, että ohjelmiston sisältämät toiminnot vastaavat vaatimuksiasi tai että ohjelmiston toiminta on keskeytymätöntä tai virheetöntä. Jotkut maat eivät salli oletettujen takuiden poissulkemista, joten yllä oleva poissulkeminen ei välttämättä koske sinua. Tämä takuu antaa sinulle tietyt lailliset oikeudet, ja sinulla voi olla myös muita oikeuksia, jotka vaihtelevat maittain.

Ei laitonta tai kiellettyä käyttöä

Ohjelmiston käytön ehtona on, että et käytä ohjelmistoa mihinkään laittomaan tai näiden ehtojen, ehtojen ja huomautusten kiellettyyn tarkoitukseen. Et saa käyttää ohjelmistoa millään tavalla, joka rikkoo sovellettavia lakeja.

Vastuun rajoitukset

Lisenssinantaja ei ole missään tapauksessa vastuussa mistään vahingoista, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, menetetyt voitot, menetetyt säästöt tai muut erityiset, satunnaiset tai välilliset vahingot, jotka johtuvat ohjelmiston käytöstä tai kyvyttömyydestä käyttää ohjelmistoa, vaikka lisenssinantaja tai sen valtuutettu jälleenmyyjä olisi on ilmoitettu tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta tai minkä tahansa muun osapuolen vaatimuksesta. Missään tapauksessa lisenssinantajan kumulatiivinen vastuu sinua tai muuta kolmatta osapuolta kohtaan menetyksistä tai vahingoista, jotka johtuvat tästä sopimuksesta johtuvista tai siihen liittyvistä vaatimuksista, vaatimuksista tai toimista, ei saa ylittää lisenssimaksua, jonka maksat lisenssinantajalle lisenssistä. ja tämän ohjelmiston käyttöä.

sopimus

Tämä sopimus muodostaa osapuolten täydellisen ymmärryksen ohjelmiston lisenssistä, ja se kumoaa ja korvaa kaikki aiemmat, suulliset tai kirjalliset sopimukset lisenssinantajan ja sinun välillä, ja se on tarkoitettu sopimuksen lopulliseksi ilmaisuksi. Sitä ei saa muuttaa tai muuttaa paitsi kirjallisesti, jonka on allekirjoittanut lisenssinantajan edustaja ja jossa viitataan erityisesti tähän sopimukseen. Tämä sopimus on ensisijainen muihin asiakirjoihin nähden, jotka voivat olla ristiriidassa sen kanssa. Täten vahvistat, että olet lukenut nämä ohjelmiston käyttöoikeusehdot, ymmärtänyt ne ja sitoudut noudattamaan niitä.