logo tsplus

Uvjeti korištenja

TSplus softver za licencni ugovor

Prije korištenja preuzetog softvera TSplus pročitajte sljedeće uvjete i odredbe. Korištenje softvera, ako se preuzme, znači da prihvaćate ove uvjete i odredbe i razumijete da će oni biti pravno obvezujući za vas i Terminal Service Plus. Ako se ne slažete s ovim uvjetima i odredbama ili ne želite da vas obvezuju, trebate izbrisati preuzeti softver s bilo kojeg medija za pohranu na kojem je pohranjen.

Vlasništvo

Prihvaćate i slažete se da je Terminal Service Plus ("davatelj licence") TSplus vlasnik svih prava, vlasništva i interesa nad preuzetim softverom TSplus i računalnim programima sadržanim u njemu u obliku strojno čitljivog objektnog koda, kao i prateći korisnik dokumentaciju zajedno sa svim njezinim kasnijim kopijama, bez obzira na medij ili oblik u kojem mogu postojati (zajedno "softver"). Softver je zaštićen zakonima o autorskim pravima i odredbama međunarodnih ugovora, a ovaj ugovor o licenci ne prenosi vam bilo kakav interes za ili za softver, digitalni sadržaj ili bilo koji popratni tiskani materijal, već samo ograničeno pravo korištenja i ograničenu reprodukciju koja je opoziv u skladu s uvjetima ovog ugovora o licenci.

Licenca Dodjela licence

Davatelj licence ovime daje, a vi prihvaćate, neekskluzivnu licencu za korištenje softvera u skladu s uvjetima ovog ugovora.

Remote Desktop/Daljinska pomoć

Softver sadrži tehnologije Remote Desktop (RDS) i daljinske pomoći koje omogućuju daljinski pristup softveru ili aplikacijama instaliranim na poslužitelju TSplus (u daljnjem tekstu Host Device) s drugih uređaja. Možete koristiti značajku softvera Remote Desktop (RDS) za pristup Host uređaju s bilo kojeg uređaja, pod uvjetom da steknete zasebnu licencu za softver za taj uređaj. Kada koristite daljinsku pomoć (ili drugi softver koji pruža sličnu funkcionalnost za sličnu svrhu), možete dijeliti sesiju s drugim korisnicima bez ograničenja broja veza uređaja i bez stjecanja dodatnih licenci za softver. Za Microsoftove i ne-Microsoftove aplikacije, trebate pogledati licencni ugovor koji prati odgovarajući softver ili kontaktirati primjenjivog davatelja licence kako biste utvrdili je li uporaba softvera s Remote Desktop (RDS) ili daljinskom pomoći dopuštena bez dodatne licence.

Pridržavanje prava

Sva prava koja vam nisu izričito dodijeljena ovim licencnim ugovorom pridržana su od strane davatelja licence.

Demo

Demo verzija softvera može se koristiti samo u svrhu evaluacije ili za nekomercijalnu upotrebu. U slučaju komercijalne upotrebe, morate kupiti licencu za normalnu verziju softvera TSplus.

Bez rastavljanja

Razumije se i suglasno je da nećete kopirati program u bilo koji strojno čitljiv ili tiskani oblik osim u arhivske ili sigurnosne svrhe u skladu s uvjetima ovog ugovora, niti ćete obrnuti inženjering, dekompilirati, rastaviti, prevesti, spojiti u drugi računalni program, prikriti ili ukloniti obavijest o autorskim pravima davatelja licence ili na drugi način modificirati softver.

Prijenos softvera

Nećete podlicencirati, dodijeliti ili prenijeti licencu ili softver ili bilo koja prava iz ovog ugovora bez prethodnog pisanog pristanka davatelja licence. Svaki pokušaj na drugi način podlicenciranja, dodjele ili prijenosa bilo kojeg prava, dužnosti ili obveza iz ovog Ugovora je ništavan.

Ažuriranja i nove verzije

U slučaju da se razviju ažuriranja ili nove verzije softvera, davatelj licence vam može, prema vlastitom nahođenju, staviti na raspolaganje takva ažuriranja i nove verzije uz plaćanje svih potrebnih naknada. Ako je softver ažuriran i dostupan vam, možete koristiti ažuriranje softvera u skladu s odredbama i uvjetima ovog licencnog ugovora.

Uvjeti i raskid

Ovaj licencni ugovor stupa na snagu nakon otvaranja softverskog paketa ili njegove početne upotrebe ako ga preuzmete, a trajat će tijekom razdoblja od deset (10) godina osim ako se ranije ne raskine u skladu s ovdje navedenim uvjetima. Ovaj licencni ugovor možete raskinuti u bilo kojem trenutku deinstaliranjem softvera, nakon čega slijedi vraćanje softvera i svih njegovih kopija i izvadaka od davatelja licence.

Višestruka upotreba

Softver ne smijete koristiti na dva ili više računala istovremeno. Za svako računalo na koje instalirate softver morate kupiti zasebnu licencu. Licenca je vezana za računalo na kojem je softver instaliran. U slučaju da nabavite novo računalo, morate deinstalirati softver s prethodnog računala prije korištenja softvera na novom računalu.

Iznajmljivanje softvera

Dopušteno vam je koristiti softver na sustavima iznajmljenim vlastitim klijentima. Međutim, to ne mijenja pravilo o višestrukoj upotrebi; za svako (iznajmljeno) računalo na koje instalirate softver morate kupiti zasebnu licencu.

Više medija

Softver možete dobiti na više od jednog medija za pohranu. Na jednom računalu smijete koristiti samo jedan medij. Ne smijete koristiti, kopirati, prenositi, iznajmljivati, iznajmljivati, prodavati, dodijeliti ili na drugi način prenositi drugi medij drugom korisniku ili drugom računalu.

Kao što je

Program se pruža "kao što jest" bez jamstva bilo koje vrste, bilo izričitog ili impliciranog, uključujući, ali ne ograničavajući se na, implicirana jamstva o mogućnosti prodaje i prikladnosti za određenu svrhu. Davatelj licence ne jamči da će funkcije sadržane u softveru zadovoljiti vaše zahtjeve ili da će rad softvera biti nesmetan ili bez grešaka. Neke zemlje ne dopuštaju izuzimanje impliciranih jamstava, pa se gore navedeno isključenje možda ne odnosi na vas. Ovo jamstvo daje vam određena zakonska prava, a možete imati i druga prava koja se razlikuju od zemlje do zemlje.

Bez nezakonite ili zabranjene upotrebe

Kao uvjet vaše upotrebe softvera, nećete koristiti softver u bilo koju svrhu koja je nezakonita ili zabranjena ovim uvjetima, uvjetima i obavijestima. Ne smijete koristiti softver na bilo koji način koji predstavlja kršenje primjenjivih zakona.

Ograničenja odgovornosti

Ni u kojem slučaju davatelj licence neće biti odgovoran za bilo kakvu štetu, uključujući, ali ne ograničavajući se na, izgubljenu dobit, izgubljenu ušteđevinu ili druge posebne, slučajne ili posljedične štete koje proizlaze iz upotrebe ili nemogućnosti korištenja softvera čak i ako je davatelj licence ili njegov ovlašteni zastupnik bio obaviješten o mogućnosti takve štete, ili o bilo kakvom zahtjevu bilo koje druge strane. U svakom slučaju, kumulativna odgovornost davatelja licence prema vama ili bilo kojoj drugoj trećoj strani za bilo kakav gubitak ili štetu koja proizlazi iz bilo kakvih potraživanja, zahtjeva ili radnji koje proizlaze iz ili u vezi s ovim ugovorom neće premašiti licencnu naknadu koju plaćate davatelju licence za licencu i korištenje ovog softvera.

Sporazum

Ovaj ugovor predstavlja cjelokupno razumijevanje strana u vezi s licencom softvera, te opoziva i zamjenjuje sve prethodne ugovore, usmene ili pisane, između davatelja licence i vas, a namijenjen je kao konačni izraz ugovora. Ne smije se mijenjati ili dopunjavati osim u pisanom obliku potpisanom od strane reprezentativnog zaposlenika davatelja licence, a posebno se poziva na ovaj ugovor. Ovaj sporazum ima prednost nad svim drugim dokumentima koji bi mogli biti u suprotnosti s njim. Ovime potvrđujete da ste pročitali ove licencne uvjete softverskog programa, da ih razumijete i da se slažete s njima.