logo tsplus

Mga Tuntunin ng Paggamit

TSplus software ng kasunduan sa lisensya

Pakibasa ang mga sumusunod na tuntunin at kundisyon bago gamitin ang na-download na software ng TSplus. Ang paggamit ng software, kung na-download, ay nangangahulugan na tinatanggap mo ang mga tuntunin at kundisyon na ito at nauunawaan na ang mga ito ay legal na may bisa sa iyo at sa Terminal Service Plus. Kung hindi ka sumasang-ayon sa mga tuntunin at kundisyon na ito, o ayaw mong mapasailalim ang mga ito sa iyo, dapat mong tanggalin ang na-download na software mula sa anumang storage medium kung saan ito nakaimbak.

Pagmamay-ari

Kinikilala at sinasang-ayunan mo na ang Terminal Service Plus ("licensor") ay ang TSplus na may-ari ng lahat ng karapatan, titulo at interes sa at sa na-download na TSplus software at sa mga computer program na nakapaloob dito sa machine-readable object code form gayundin ang kasamang user dokumentasyon kasama ang lahat ng kasunod na mga kopya nito, anuman ang media o anyo kung saan maaaring umiiral ang mga ito (sama-sama ang "software"). Ang software ay protektado ng mga batas sa copyright at internasyonal na mga probisyon ng kasunduan, at ang kasunduan sa lisensya na ito ay hindi naghahatid sa iyo ng anumang interes sa o sa software, digital na nilalaman, o anumang kasamang naka-print na materyales, ngunit isang limitadong karapatan lamang sa paggamit at limitadong pagpaparami na maaaring bawiin alinsunod sa mga tuntunin ng kasunduan sa lisensya na ito.

Lisensya Pagbibigay ng lisensya

Ang tagapaglisensya ay nagbibigay, at tinatanggap mo, ang isang hindi eksklusibong lisensya upang gamitin ang software alinsunod sa mga tuntunin ng kasunduang ito.

Remote Desktop/Remote na Tulong

Ang Software ay naglalaman ng Remote Desktop (RDS) at mga teknolohiyang Remote Assistance na nagbibigay-daan sa Software o mga application na naka-install sa TSplus server (mula rito ay tinutukoy bilang isang Host Device) na ma-access nang malayuan mula sa iba pang mga Device. Maaari mong gamitin ang tampok na Remote Desktop (RDS) ng Software upang ma-access ang Host na Device mula sa anumang Device, kung kukuha ka ng hiwalay na lisensya ng Software para sa Device na iyon. Kapag gumagamit ka ng Remote Assistance (o iba pang software na nagbibigay ng katulad na functionality para sa katulad na layunin) maaari kang magbahagi ng Session sa ibang mga user nang walang limitasyon sa bilang ng mga koneksyon sa Device at nang hindi kumukuha ng mga karagdagang lisensya para sa Software. Para sa mga application ng Microsoft at hindi Microsoft, dapat kang kumunsulta sa kasunduan sa lisensya na kasama ng naaangkop na software o makipag-ugnayan sa naaangkop na tagapaglisensya upang matukoy kung ang paggamit ng software na may Remote Desktop (RDS) o Remote na Tulong ay pinahihintulutan nang walang karagdagang lisensya.

Pagpapareserba ng mga karapatan

Ang lahat ng karapatang hindi hayagang ipinagkaloob sa iyo ng kasunduan sa lisensya na ito ay nakalaan sa pamamagitan nito ng tagapaglisensya.

Demo

Ang Demo na bersyon ng software ay maaari lamang gamitin para sa mga layunin ng pagsusuri o para sa hindi pangkomersyal na paggamit. Sa kaso ng komersyal na paggamit, kailangan mong bumili ng lisensya ng normal na bersyon ng TSplus software.

Walang disassembly

Nauunawaan at napagkasunduan na hindi mo dapat kopyahin ang programa sa anumang nababasa o naka-print na form maliban sa archival o para sa backup na layunin alinsunod sa mga tuntunin ng kasunduang ito, at hindi mo dapat i-reverse engineer, i-decompile, i-disassemble, isalin, isama sa isa pang computer program, itago o alisin ang paunawa sa copyright ng tagapaglisensya o kung hindi man ay baguhin ang software.

Paglipat ng software

Hindi mo dapat i-sublicense, italaga, o ilipat ang lisensya o ang software o anumang mga karapatan sa ilalim ng kasunduang ito nang walang paunang nakasulat na pahintulot ng tagapaglisensya. Anumang pagtatangka na mag-sublicense, magtalaga, o ilipat ang alinman sa mga karapatan, tungkulin, o obligasyon sa ilalim nito ay walang bisa.

Mga update at bagong bersyon

Kung sakaling magkaroon ng mga update o bagong bersyon ng software, ang tagapaglisensya ay maaaring, sa pagpapasya nito, na gawing available sa iyo ang mga naturang update at bagong bersyon sa pagbabayad ng anumang kinakailangang bayarin. Kung ang software ay na-update at ginawang available sa iyo, maaari mong gamitin ang software update alinsunod sa mga tuntunin at kundisyon ng kasunduan sa lisensya na ito.

Mga tuntunin at pagwawakas

Epektibo ang kasunduan sa lisensya na ito sa iyong pagbubukas ng software package, o sa unang paggamit nito kung na-download, at magpapatuloy sa loob ng sampung (10) taon maliban kung winakasan nang mas maaga alinsunod sa mga tuntunin dito. Maaari mong wakasan ang kasunduan sa lisensya na ito anumang oras sa pamamagitan ng pag-uninstall ng software, na sinusundan ng pagbabalik ng software at lahat ng mga kopya nito at mga extract doon mula sa tagapaglisensya.

Maramihang paggamit

Hindi mo maaaring gamitin ang software sa dalawa o higit pang mga computer nang sabay-sabay. Para sa bawat computer kung saan mo i-install ang software, kailangan mong bumili ng hiwalay na lisensya. Ang lisensya ay nakatali sa computer kung saan naka-install ang software. Kung sakaling makakuha ka ng bagong computer, dapat mong i-uninstall ang software mula sa nakaraang computer bago gamitin ang software sa bagong computer.

Pagrenta ng software

Pinapayagan kang gamitin ang software sa mga system na nirentahan sa sarili mong mga customer. Gayunpaman, hindi nito binabago ang panuntunan tungkol sa Maramihang Paggamit; para sa bawat (renta) na computer kung saan mo ini-install ang software, kailangan mong bumili ng hiwalay na lisensya.

Maramihang media

Maaari mong matanggap ang software sa higit sa isang storage medium. Maaari ka lamang gumamit ng isang medium sa isang solong computer. Hindi mo maaaring gamitin, kopyahin, ipadala, paupahan, rentahan, ibenta, italaga o kung hindi man ay ilipat ang ibang medium sa ibang user o ibang computer.

gaya ng

Ang programa ay ibinibigay "as is" nang walang anumang uri ng warranty, ipinahayag man o ipinahiwatig, kabilang ang, ngunit hindi limitado sa, ang mga ipinahiwatig na warranty ng pagiging mapagkalakal at kaangkupan para sa isang partikular na layunin. Hindi ginagarantiyahan ng Licensor na ang mga function na nakapaloob sa software ay makakatugon sa iyong mga kinakailangan o na ang pagpapatakbo ng software ay hindi maaantala o walang error. Hindi pinapayagan ng ilang bansa ang pagbubukod ng mga ipinahiwatig na warranty, kaya maaaring hindi naaangkop sa iyo ang pagbubukod sa itaas. Ang warranty na ito ay nagbibigay sa iyo ng mga partikular na legal na karapatan, at maaari ka ring magkaroon ng iba pang mga karapatan na nag-iiba-iba sa bawat bansa.

Walang labag sa batas o ipinagbabawal na paggamit

Bilang kondisyon ng iyong paggamit ng software, hindi mo gagamitin ang software para sa anumang layunin na labag sa batas o ipinagbabawal ng mga tuntunin, kundisyon, at abiso na ito. Hindi mo maaaring gamitin ang software sa anumang paraan na isang paglabag sa mga naaangkop na batas.

Mga limitasyon ng pananagutan

Sa anumang pagkakataon ay mananagot ang tagapaglisensya para sa anumang mga pinsala, kabilang ngunit hindi limitado sa, nawalang kita, nawalang ipon, o iba pang espesyal, hindi sinasadya o kinahinatnang mga pinsala na nagmumula sa paggamit o kawalan ng kakayahang gamitin ang software kahit na ang tagapaglisensya o ang awtorisadong dealer nito ay may pinayuhan tungkol sa posibilidad ng mga naturang pinsala, o para sa anumang paghahabol ng sinumang ibang partido. Sa anumang kaganapan, ang pinagsama-samang pananagutan ng tagapaglisensya sa iyo o sa anumang iba pang ikatlong partido para sa anumang pagkawala o pinsala na nagreresulta mula sa anumang mga paghahabol, kahilingan, o aksyon na nagmumula sa o nauugnay sa kasunduang ito ay hindi lalampas sa bayad sa lisensya na ibinayad mo sa tagapaglisensya para sa lisensya. at paggamit ng software na ito.

Kasunduan

Binubuo ng kasunduang ito ang buong pag-unawa ng mga partido na may kaugnayan sa lisensya ng software, at binabawi at pinapalitan ang lahat ng naunang kasunduan, pasalita o nakasulat, sa pagitan ng tagapaglisensya at mo, at nilayon bilang panghuling pagpapahayag ng kasunduan. Hindi ito dapat baguhin o susugan maliban sa isang sulat na nilagdaan ng isang kinatawan na empleyado ng tagapaglisensya, at partikular na tumutukoy sa kasunduang ito. Ang kasunduang ito ay dapat mauna sa anumang iba pang mga dokumento na maaaring sumasalungat doon. Sa pamamagitan nito, kinikilala mo na nabasa mo ang mga tuntunin at kundisyon ng lisensya ng software program na ito, nauunawaan ang mga ito, at sumasang-ayon na sumailalim sa kanila.