Portal web aplikacija nalik Citrix

S TSplus, vaši korisnici mogu pristupiti svojim aplikacijama izravno s interneta, jednostavnim klikom na ikonu aplikacije.

Unesite PIN kôd za povezivanje

S TSplus vaši će korisnici morati samo unijeti PIN kôd za pristup svojim aplikacijama.

Unesite svoju adresu e -pošte za povezivanje

Tako pametno: korištenje vaše e -adrese korisnika kao vjerodajnica za pristup njihovim aplikacijama.

Automatski pokrenite svoje aplikacije

U ovom primjeru korisnik neće morati upisivati vjerodajnice. Njegove vlastite aplikacije automatski će se pokrenuti.

To može biti najbolje rješenje ako vaše aplikacije uključuju vlastiti postupak prijave (Single Sign On).

Portal za prijavu na web pristup

Na ovoj stranici za prijavu korisnik je slobodan odabrati željenog klijenta za pristup internetu:

  • HTML5 klijent
  • Windows klijent (Standard / RemoteApp)
ikona-kut ikone ikona-puta