Patakaran sa Privacy

Kung sakaling ang TSplus ay mayroong anumang Personal na Impormasyon, ito ay ipoproseso at iimbak sa mga sistema ng pangangasiwa ng TSplus. Ang layunin ng pag-iimbak at pagproseso ng iyong Personal na Impormasyon ay limitado sa mga gawaing pang-administratibo na kasama ng pagbebenta ng mga produkto, ayon sa hinihingi ng mga panuntunan sa buwis o Internasyonal na batas sa pangkalahatan.

Ang isa pang layunin ng pag-iimbak at pagproseso ng iyong Personal na Impormasyon sa pamamagitan ng TSplus ay ang aming suporta. Dahil sa aming suporta, maaaring mayroon kami ng iyong email address, pangalan, numero ng telepono, atbp. Kung sakaling mayroon kaming ilang Personal na Impormasyon, ang paggamit ng iyong Personal na Impormasyon ay limitado sa pagbibigay sa iyo ng suporta sa TSplus software tulad ng pagtugon sa pamamagitan ng koreo sa iyong suporta hiling.

Ang TSplus ay hindi naglilipat ng Personal na Impormasyon sa ibang mga partido maliban kung ang naturang paglilipat ay legal na kinakailangan at hinihingi ng batas.

Makikita mo sa ibaba ang aming patakaran sa privacy tungkol sa mga serbisyong ginagamit namin.
Patakaran sa Privacy