TSplus Store

I-upgrade, I-renew at Pamahalaan
iyong TSplus na mga lisensya

Kung nakabili ka na ng lisensya, maaari mo itong pamahalaan dito

Ire-redirect ka sa Customer Portal kung saan kailangan mong mag-log on.

Inirerekomenda

Mga benepisyo ng pag-subscribe sa mga serbisyo ng Mga Update at Suporta:

Kung mayroon kang anumang tanong tungkol sa iyong lisensya o sa mga serbisyo ng Mga Update at Suporta, maaari kang makipag-ugnayan sa amin dito.