మా జట్టు

TSplus బృందాన్ని కలవండి

నిపుణుల బృందం, మీ విజయానికి కట్టుబడి ఉంది.

నిర్వహణ & పరిపాలన

Martine Bismuth
HR MANAGER

అభివృద్ధి

అమ్మకాలు

Jay Hosseinian
REGIONAL DIRECTOR
USA
Andrzej Krystaszek
REGIONAL DIRECTOR
EASTERN EUROPE
Adrian Foo
REGIONAL DIRECTOR
SOUTH-EAST ASIA
Hendrik Wenschuch
REGIONAL DIRECTOR
CENTRAL EUROPE
Luiz Perez
REGIONAL DIRECTOR
LATIN AMERICA
Alan Yang
REGIONAL DIRECTOR
EASTERN ASIA
Christian Platzer
REGIONAL DIRECTOR
SOUTH EUROPE
Patrick Lawrence
REGIONAL DIRECTOR
MIDDLE-EAST
Rukshan Sanjeewa
Regional DirectOR
South Asia
Nicole Wenschuch
Regional Director
Central Europe
Alexis L.
BUSINESS DEV. UK
Rohit Bhat
tsplus india
managing director
François Duriez
SALES DEVELOPMENT

మార్కెటింగ్

Alexis L.
seo EXPERT
Adrien Doussaud
Web Developer & Designer
Dominique Mould
COPYWRITER
Chantal Dumont
TSPLUS ACADEMY

మద్దతు

Stéphane Braga
SUPPORT ENGINEER
Adrien Philippe
SUPPORT ENGINEER
Marcus Gliesche
SUPPORT ENGINEER
Cloë Torossian
SUPPORT ENGINEER
Sylvain Gibernon
SUPPORT ENGINEER
Thomas Fernandez
SUPPORT ENGINEER
Suvith Kumar
SUPPORT ENGINEER INDIA
Vijay Chaurasia
SUPPORT ENGINEER INDIA
Juan Sanchez
SUPPORT ENGINEER USA
Martine Bismuth
HR MANAGER
జే హొస్సేనియన్
ప్రాంతీయ దర్శకుడు
USA
Andrzej Krystaszek
ప్రాంతీయ దర్శకుడు
తూర్పు ఐరోపా
Adrian Foo
REGIONAL DIRECTOR
SOUTH-EAST ASIA
Hendrik Wenschuch
REGIONAL DIRECTOR
CENTRAL EUROPE
Luiz Perez
REGIONAL DIRECTOR
LATIN AMERICA
Alan Yang
REGIONAL DIRECTOR
EASTERN ASIA
Christian Platzer
REGIONAL DIRECTOR
SOUTH EUROPE
Patrick Lawrence
REGIONAL DIRECTOR
MIDDLE-EAST
Rukshan Sanjeewa
Regional DirectOR
South Asia
Nicole Wenschuch
Regional Director
Central Europe
Alexis L.
BUSINESS DEV. UK
Rohit Bhat
TSplus India
Managing Director
François Duriez
SALES DEVELOPMENT
Alexis L.
seo EXPERT
Adrien Doussaud
Web Developer & Designer
Dominique Mould
COPYWRITER
Chantal Dumont
TSPLUS ACADEMY
Stéphane Braga
SUPPORT ENGINEER
Adrien Philippe
SUPPORT ENGINEER
Marcus Gliesche
SUPPORT ENGINEER
Cloë Torossian
SUPPORT ENGINEER
Sylvain Gibernon
SUPPORT ENGINEER
Thomas Fernandez
SUPPORT ENGINEER
Suvith Kumar
SUPPORT ENGINEER INDIA
Vijay Chaurasia
SUPPORT ENGINEER INDIA
Juan Sanchez
SUPPORT ENGINEER USA

డైవ్ చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారా? ఈరోజే మీ ఉచిత ట్రయల్‌ని ప్రారంభించండి.

మీకు నచ్చిన సాఫ్ట్‌వేర్‌ను 15 రోజుల పాటు ప్రయత్నించండి. అన్ని ఫీచర్లు ఉన్నాయి.

ఉచితంగా » ప్రారంభించండి

సులభమైన సెటప్ - క్రెడిట్ కార్డ్ అవసరం లేదు

tsplus అధికారిక లోగో
పేజీ చిహ్నం ఎగువకు తిరిగి వెళ్లండి