Gặp gỡ Nhóm TSplus

QUẢN LÝ VÀ HÀNH CHÍNH

Dominique Benoit - Chủ tịch TSplus
Mounia Zinbi - Giám đốc tài chính TSplus
Alexandre Bokor- Giám đốc Kinh doanh Quốc tế

SỰ PHÁT TRIỂN

Eleana Pace - Nhà phát triển TSplus

SUPPORT

Olivier Benoit - Trưởng nhóm hỗ trợ TSplus
Mike Hudekoff - Kỹ sư dịch vụ

TIẾP THỊ

Floriane Mer - Giám đốc Tiếp thị TSplus
Caleb Zaharris - Giám đốc Tiếp thị TSplus