We've detected you might be speaking a different language. Do you want to change to:

Close button

ĐỘI NGŨ CỦA CHÚNG TÔI

Gặp đội ngũ TSplus

Một đội ngũ chuyên gia, cam kết đến thành công của bạn.

Quản lý & Quản trị

Dominique Benoit
founder & ceo
Henri Merlin
coo
Mounia Zinbi
FINANCIAL MANAGER
Martine Bismuth
HR MANAGER

Phát triển

Adrien Carbonne
CTO
Thomas Montalcino
SOFTWARE ARCHITECT
Benjamin Verbeke
SOFTWARE DEVELOPER
Nicolas Wirtz
SOFTWARE engineer
Nicolas Clemencet
FULL-stack developer
Eléana Pace
UX DESIGNER

Bán hàng

Alexandre Bokor
sales director
Jay Hosseinian
Giám đốc khu vực
Hoa Kỳ
Andrzej Krystaszek
Giám đốc khu vực
Đông Âu
Adrian Foo
Giám đốc khu vực
Đông Nam Á
Hendrik Wenschuch
Giám đốc khu vực
Trung Âu
Luiz Perez
Giám đốc khu vực
Châu Mỹ La Tinh
Alan Yang
Giám đốc khu vực
Đông Á
Christian Platzer
Giám đốc khu vực
Nam Âu
Patrick Lawrence
Giám đốc khu vực
Trung Đông
Rukshan Sanjeewa
Giám đốc Vùng
Châu Á Dưới
Nicole Wenschuch
Giám đốc Vùng
Trung Âu
Alexis L.
BUSINESS DEV. UK
Rohit Bhat
tsplus Ấn Độ
giám đốc điều hành
François Duriez
SALES DEVELOPMENT

Tiếp thị

Caleb Zaharris
Marketing director
Floriane Mer
marketing manager
Alexis L.
seo EXPERT
Adrien Doussaud
Web Developer & Designer
Dominique Mould
COPYWRITER
Chantal Dumont
TSPLUS ACADEMY

Hỗ trợ

Olivier Benoit
support director
Stéphane Braga
SUPPORT ENGINEER
Adrien Philippe
SUPPORT ENGINEER
Marcus Gliesche
SUPPORT ENGINEER
Cloë Torossian
SUPPORT ENGINEER
Mike Hudekoff
SUPPORT ENGINEER USA
Sylvain Gibernon
SUPPORT ENGINEER
Thomas Fernandez
SUPPORT ENGINEER
Suvith Kumar
SUPPORT ENGINEER INDIA
Vijay Chaurasia
SUPPORT ENGINEER INDIA
Juan Sanchez
SUPPORT ENGINEER USA
Dominique Benoit
founder & ceo
Henri Merlin
coo
Mounia Zinbi
FINANCIAL MANAGER
Martine Bismuth
HR MANAGER
Adrien Carbonne
CTO
Thomas Montalcino
SOFTWARE ARCHITECT
Benjamin Verbeke
SOFTWARE DEVELOPER
Nicolas Wirtz
SOFTWARE engineer
Nicolas Clemencet
FULL-stack developer
Eléana Pace
UX DESIGNER
Alexandre Bokor
sales director
Jay Hosseinian
Giám đốc khu vực
Hoa Kỳ
Andrzej Krystaszek
Giám đốc khu vực
Đông Âu
Adrian Foo
Giám đốc khu vực
Đông Nam Á
Hendrik Wenschuch
Giám đốc khu vực
Trung Âu
Luiz Perez
Giám đốc khu vực
Châu Mỹ La Tinh
Alan Yang
Giám đốc khu vực
Đông Á
Christian Platzer
Giám đốc khu vực
Nam Âu
Patrick Lawrence
Giám đốc khu vực
Trung Đông
Rukshan Sanjeewa
Giám đốc Vùng
Châu Á Dưới
Nicole Wenschuch
Giám đốc Vùng
Trung Âu
Alexis L.
BUSINESS DEV. UK
Rohit Bhat
TSplus Ấn Độ
Giám đốc điều hành
François Duriez
SALES DEVELOPMENT
Caleb Zaharris
Marketing director
Floriane Mer
marketing manager
Alexis L.
seo EXPERT
Adrien Doussaud
Web Developer & Designer
Dominique Mould
COPYWRITER
Chantal Dumont
TSPLUS ACADEMY
Olivier Benoit
support director
Stéphane Braga
SUPPORT ENGINEER
Adrien Philippe
SUPPORT ENGINEER
Marcus Gliesche
SUPPORT ENGINEER
Cloë Torossian
SUPPORT ENGINEER
Mike Hudekoff
SUPPORT ENGINEER USA
Sylvain Gibernon
SUPPORT ENGINEER
Thomas Fernandez
SUPPORT ENGINEER
Suvith Kumar
SUPPORT ENGINEER INDIA
Vijay Chaurasia
SUPPORT ENGINEER INDIA
Juan Sanchez
SUPPORT ENGINEER USA

Bắt đầu ngay? Bắt đầu thử nghiệm miễn phí của bạn ngay hôm nay.

Thử nghiệm phần mềm mà bạn chọn trong vòng 15 ngày. Tất cả các tính năng đều được bao gồm.

Bắt đầu MIỄN PHÍ »

Dễ dàng thiết lập - Không cần thẻ tín dụng

back to top of the page icon