ĐỘI NGŨ CỦA CHÚNG TÔI

Gặp gỡ Nhóm TSplus

Một nhóm các chuyên gia, cam kết mang lại thành công cho bạn.

Quản lý & Quản trị

Martine Bismuth
HR MANAGER

Sự phát triển

Việc bán hàng

Jay Hosseinian
REGIONAL DIRECTOR
USA
Andrzej Krystaszek
REGIONAL DIRECTOR
EASTERN EUROPE
Adrian Foo
REGIONAL DIRECTOR
SOUTH-EAST ASIA
Hendrik Wenschuch
REGIONAL DIRECTOR
CENTRAL EUROPE
Luiz Perez
REGIONAL DIRECTOR
LATIN AMERICA
Alan Yang
REGIONAL DIRECTOR
EASTERN ASIA
Christian Platzer
REGIONAL DIRECTOR
SOUTH EUROPE
Patrick Lawrence
REGIONAL DIRECTOR
MIDDLE-EAST
Rukshan Sanjeewa
Regional DirectOR
South Asia
Nicole Wenschuch
Regional Director
Central Europe
Alexis L.
BUSINESS DEV. UK
Rohit Bhat
tsplus india
managing director
François Duriez
SALES DEVELOPMENT

Tiếp thị

Alexis L.
seo EXPERT
Adrien Doussaud
Web Developer & Designer
Dominique Mould
COPYWRITER
Chantal Dumont
TSPLUS ACADEMY

Hỗ trợ

Stéphane Braga
SUPPORT ENGINEER
Adrien Philippe
SUPPORT ENGINEER
Marcus Gliesche
SUPPORT ENGINEER
Cloë Torossian
SUPPORT ENGINEER
Sylvain Gibernon
SUPPORT ENGINEER
Thomas Fernandez
SUPPORT ENGINEER
Suvith Kumar
SUPPORT ENGINEER INDIA
Vijay Chaurasia
SUPPORT ENGINEER INDIA
Juan Sanchez
SUPPORT ENGINEER USA
Martine Bismuth
HR MANAGER
Jay Hosseinian
GIÁM ĐỐC KHU VỰC
Hoa Kỳ
Andrzej Krystaszek
GIÁM ĐỐC KHU VỰC
ĐÔNG ÂU
Adrian Foo
REGIONAL DIRECTOR
SOUTH-EAST ASIA
Hendrik Wenschuch
REGIONAL DIRECTOR
CENTRAL EUROPE
Luiz Perez
REGIONAL DIRECTOR
LATIN AMERICA
Alan Yang
REGIONAL DIRECTOR
EASTERN ASIA
Christian Platzer
REGIONAL DIRECTOR
SOUTH EUROPE
Patrick Lawrence
REGIONAL DIRECTOR
MIDDLE-EAST
Rukshan Sanjeewa
Regional DirectOR
South Asia
Nicole Wenschuch
Regional Director
Central Europe
Alexis L.
BUSINESS DEV. UK
Rohit Bhat
TSplus India
Managing Director
François Duriez
SALES DEVELOPMENT
Alexis L.
seo EXPERT
Adrien Doussaud
Web Developer & Designer
Dominique Mould
COPYWRITER
Chantal Dumont
TSPLUS ACADEMY
Stéphane Braga
SUPPORT ENGINEER
Adrien Philippe
SUPPORT ENGINEER
Marcus Gliesche
SUPPORT ENGINEER
Cloë Torossian
SUPPORT ENGINEER
Sylvain Gibernon
SUPPORT ENGINEER
Thomas Fernandez
SUPPORT ENGINEER
Suvith Kumar
SUPPORT ENGINEER INDIA
Vijay Chaurasia
SUPPORT ENGINEER INDIA
Juan Sanchez
SUPPORT ENGINEER USA

Sẵn sàng tham gia? Bắt đầu thử nghiệm miễn phí ngay hôm nay.

Dùng thử phần mềm bạn chọn trong 15 ngày. Tất cả các tính năng bao gồm.

Bắt đầu MIỄN PHÍ »

Thiết lập dễ dàng - Không cần thẻ tín dụng