با تیم TSplus آشنا شوید

مدیریت و اداره

دومینیک بنوا – رئیس TSplus
مونیا زینبی – مدیر مالی TSplus
الکساندر بوکور - مدیر فروش بین المللی

توسعه

Eleana Pace – توسعه دهنده TSplus

SUPPORT

اولیویه بنوا - رئیس تیم پشتیبانی TSplus
مایک هدکوف – مهندس خدمات

بازار یابی

Floriane Mer – مدیر بازاریابی TSplus
Caleb Zaharris – مدیر بازاریابی TSplus