Temui Pasukan TSplus​

PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN

Dominique Benoit – Pengerusi TSplus
Mounia Zinbi – Pengurus Kewangan TSplus
Alexandre Bokor- Pengarah Jualan Antarabangsa

PEMBANGUNAN

Eleana Pace – Pembangun TSplus

SUPPORT

Olivier Benoit – Ketua Pasukan Sokongan TSplus
Mike Hudekoff - Jurutera Perkhidmatan

PEMASARAN

Floriane Mer – Pengurus Pemasaran TSplus
Caleb Zaharris – Pengarah Pemasaran TSplus