எங்கள் அணி

TSplus குழுவைச் சந்திக்கவும்

நிபுணர்களின் குழு, உங்கள் வெற்றிக்கு உறுதிபூண்டுள்ளது.

மேலாண்மை & நிர்வாகம்

Martine Bismuth
HR MANAGER

வளர்ச்சி

விற்பனை

Jay Hosseinian
REGIONAL DIRECTOR
USA
Andrzej Krystaszek
REGIONAL DIRECTOR
EASTERN EUROPE
Adrian Foo
REGIONAL DIRECTOR
SOUTH-EAST ASIA
Hendrik Wenschuch
REGIONAL DIRECTOR
CENTRAL EUROPE
Luiz Perez
REGIONAL DIRECTOR
LATIN AMERICA
Alan Yang
REGIONAL DIRECTOR
EASTERN ASIA
Christian Platzer
REGIONAL DIRECTOR
SOUTH EUROPE
Patrick Lawrence
REGIONAL DIRECTOR
MIDDLE-EAST
Rukshan Sanjeewa
Regional DirectOR
South Asia
Nicole Wenschuch
Regional Director
Central Europe
Alexis L.
BUSINESS DEV. UK
Rohit Bhat
tsplus india
managing director
François Duriez
SALES DEVELOPMENT

சந்தைப்படுத்தல்

Alexis L.
seo EXPERT
Adrien Doussaud
Web Developer & Designer
Dominique Mould
COPYWRITER
Chantal Dumont
TSPLUS ACADEMY

ஆதரவு

Stéphane Braga
SUPPORT ENGINEER
Adrien Philippe
SUPPORT ENGINEER
Marcus Gliesche
SUPPORT ENGINEER
Cloë Torossian
SUPPORT ENGINEER
Sylvain Gibernon
SUPPORT ENGINEER
Thomas Fernandez
SUPPORT ENGINEER
Suvith Kumar
SUPPORT ENGINEER INDIA
Vijay Chaurasia
SUPPORT ENGINEER INDIA
Juan Sanchez
SUPPORT ENGINEER USA
Martine Bismuth
HR MANAGER
ஜெய் ஹொசைனியன்
மண்டல இயக்குனர்
அமெரிக்கா
Andrzej Krystaszek
மண்டல இயக்குனர்
கிழக்கு ஐரோப்பா
Adrian Foo
REGIONAL DIRECTOR
SOUTH-EAST ASIA
Hendrik Wenschuch
REGIONAL DIRECTOR
CENTRAL EUROPE
Luiz Perez
REGIONAL DIRECTOR
LATIN AMERICA
Alan Yang
REGIONAL DIRECTOR
EASTERN ASIA
Christian Platzer
REGIONAL DIRECTOR
SOUTH EUROPE
Patrick Lawrence
REGIONAL DIRECTOR
MIDDLE-EAST
Rukshan Sanjeewa
Regional DirectOR
South Asia
Nicole Wenschuch
Regional Director
Central Europe
Alexis L.
BUSINESS DEV. UK
Rohit Bhat
TSplus India
Managing Director
François Duriez
SALES DEVELOPMENT
Alexis L.
seo EXPERT
Adrien Doussaud
Web Developer & Designer
Dominique Mould
COPYWRITER
Chantal Dumont
TSPLUS ACADEMY
Stéphane Braga
SUPPORT ENGINEER
Adrien Philippe
SUPPORT ENGINEER
Marcus Gliesche
SUPPORT ENGINEER
Cloë Torossian
SUPPORT ENGINEER
Sylvain Gibernon
SUPPORT ENGINEER
Thomas Fernandez
SUPPORT ENGINEER
Suvith Kumar
SUPPORT ENGINEER INDIA
Vijay Chaurasia
SUPPORT ENGINEER INDIA
Juan Sanchez
SUPPORT ENGINEER USA

உள்ளே நுழைய தயாரா? உங்கள் இலவச சோதனையை இன்றே தொடங்குங்கள்.

உங்களுக்கு விருப்பமான மென்பொருளை 15 நாட்களுக்கு முயற்சிக்கவும். அனைத்து அம்சங்கள் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது.

இலவசமாக » தொடங்கவும்

எளிதான அமைப்பு - கிரெடிட் கார்டு தேவையில்லை

tsplus அதிகாரப்பூர்வ சின்னம்