Zásady ochrany osobných údajov

V prípade, že TSplus disponuje akýmikoľvek Osobnými údajmi, budú spracované a uložené v administračných systémoch TSplus. Účel uchovávania a spracovania vašich osobných údajov je obmedzený na administratívne úlohy spojené s predajom produktov, ako to vyžadujú daňové pravidlá alebo medzinárodné právo vo všeobecnosti.

Ďalším účelom uchovávania a spracovania vašich osobných údajov spoločnosťou TSplus je naša podpora. Kvôli našej podpore môžeme mať vašu e-mailovú adresu, meno, telefónne číslo atď. V prípade, že máme nejaké osobné údaje, použitie vašich osobných údajov je obmedzené na poskytovanie podpory pre softvér TSplus, ako je odpovedanie e-mailom na vašu podporu žiadosť.

TSplus neprenáša Osobné údaje iným stranám, pokiaľ takýto prenos nie je právne vyžadovaný a vyžadovaný zákonom.

Nižšie nájdete naše zásady ochrany osobných údajov týkajúce sa služieb, ktoré používame.
Zásady ochrany osobných údajov