We've detected you might be speaking a different language. Do you want to change to:

سیاست حفظ حریم خصوصی

در صورتی که TSplus اطلاعات شخصی داشته باشد، این اطلاعات در سیستم‌های مدیریتی TSplus پردازش و ذخیره خواهد شد. هدف از ذخیره و پردازش اطلاعات شخصی شما محدود به وظایف اداری مربوط به فروش محصولات است، همانطور که توسط قوانین مالیاتی یا قوانین بین‌المللی در کلیت تقاضا می‌شود.

یکی از اهداف ذخیره و پردازش اطلاعات شخصی شما توسط TSplus، پشتیبانی ما است. به دلیل پشتیبانی ما، ممکن است ایمیل شما، نام، شماره تلفن و غیره را داشته باشیم. در صورت داشتن برخی اطلاعات شخصی، استفاده از اطلاعات شخصی شما محدود به ارائه پشتیبانی در مورد نرم افزار TSplus مانند پاسخ دادن به درخواست پشتیبانی شما از طریق ایمیل است.

TSplus اطلاعات شخصی را به اطرافیان دیگر منتقل نمی کند مگر اینکه انتقال قانونی الزامی و توسط قانون درخواست شود.

شما در زیر سیاست حفظ حریم خصوصی ما در مورد خدماتی که استفاده می‌کنیم خواهید یافت.

back to top of the page icon