Dasar Privasi

Sekiranya TSplus mempunyai sebarang Maklumat Peribadi, ia akan diproses dan disimpan dalam sistem pentadbiran TSplus. Tujuan menyimpan dan memproses Maklumat Peribadi anda adalah terhad kepada tugas pentadbiran yang datang dengan menjual produk, seperti yang dituntut oleh peraturan cukai atau undang-undang Antarabangsa secara umum.

Tujuan lain untuk menyimpan dan memproses Maklumat Peribadi anda oleh TSplus ialah sokongan kami. Disebabkan sokongan kami, kami mungkin mempunyai alamat e-mel anda, nama, nombor telefon, dll. Sekiranya kami mempunyai beberapa Maklumat Peribadi, penggunaan Maklumat Peribadi anda adalah terhad kepada memberi anda sokongan pada perisian TSplus seperti membalas melalui mel pada sokongan anda permintaan.

TSplus tidak memindahkan Maklumat Peribadi kepada pihak lain melainkan pemindahan sedemikian diperlukan dan dituntut oleh undang-undang.

Anda akan dapati di bawah dasar privasi kami berkenaan perkhidmatan yang kami gunakan.
Dasar Privasi