NET hlavička

Portál webových aplikácií podobný Citrix

S TSplus môžu vaši používatelia pristupovať k svojim aplikáciám priamo z internetu, jednoducho kliknutím na ikonu aplikácie.
tsplus aplikácie na demo serveri
obrázok prihlásenia pomocou kódu PIN na smartfóne

Pre pripojenie zadajte PIN kód

S TSplus budú vaši používatelia musieť na prístup k svojim aplikáciám zadať iba PIN kód.

Ak sa chcete pripojiť, zadajte svoju e-mailovú adresu

Tak inteligentné: pomocou e-mailovej adresy používateľa ako poverenia na prístup k ich aplikáciám.
Snímka obrazovky prihlásenia na demo server tsplus
aplikácie vo funkciách prehliadača

Automaticky spúšťajte aplikácie

V tomto príklade používateľ nebude musieť zadávať žiadne poverenia. Jeho vlastné aplikácie sa spustia automaticky.

Najlepším riešením môže byť, ak vaše aplikácie obsahujú svoj vlastný prihlasovací proces (Single Sign On).

Prihlasovací portál pre webový prístup

Pomocou tejto prihlasovacej stránky si používateľ môže vybrať svojho preferovaného klienta pre webový prístup:

  • HTML5 klient
  • Klient Windows (Štandard / RemoteApp)
Snímka obrazovky prihlásenia na demo server tsplus