Portál webových aplikácií podobný Citrix

S TSplus môžu vaši používatelia pristupovať k svojim aplikáciám priamo z internetu jednoduchým kliknutím na ikonu aplikácie.

Pripojte sa zadaním PIN kódu

S TSplus bude vašim užívateľom stačiť zadať PIN kód, aby získali prístup k svojim aplikáciám.

Pripojte sa zadaním svojej e -mailovej adresy

Tak múdre: používanie e -mailovej adresy používateľa ako poverení na prístup k ich aplikáciám.

Automaticky spustite svoje aplikácie

V tomto prípade používateľ nebude musieť zadávať žiadne poverenia. Jeho vlastné aplikácie sa spustia automaticky.

Môže to byť najlepšie riešenie, ak vaše aplikácie obsahujú vlastný proces prihlásenia (jednotné prihlásenie).

Prihlasovací portál na prístup na web

Na tejto prihlasovacej stránke si užívateľ môže slobodne vybrať svojho preferovaného klienta pre webový prístup:

  • Klient HTML5
  • Klient Windows (Standard / RemoteApp)
ikonový uhol ikonové lišty ikonové časy