Πολιτική Απορρήτου

Σε περίπτωση που το TSplus έχει Προσωπικές Πληροφορίες, θα υποβληθεί σε επεξεργασία και αποθήκευση στα συστήματα διαχείρισης του TSplus. Ο σκοπός της αποθήκευσης και επεξεργασίας των Προσωπικών σας Πληροφοριών περιορίζεται στα διοικητικά καθήκοντα που συνεπάγονται η πώληση προϊόντων, όπως απαιτείται από τους φορολογικούς κανόνες ή το διεθνές δίκαιο γενικότερα.

Ένας άλλος σκοπός αποθήκευσης και επεξεργασίας των Προσωπικών σας Πληροφοριών από το TSplus είναι η υποστήριξή μας. Λόγω της υποστήριξής μας, ενδέχεται να έχουμε τη διεύθυνση email, το όνομα, τον αριθμό τηλεφώνου σας κ.λπ. Σε περίπτωση που διαθέτουμε ορισμένες προσωπικές πληροφορίες, η χρήση των προσωπικών σας πληροφοριών περιορίζεται στην παροχή υποστήριξης στο λογισμικό TSplus, όπως απάντηση μέσω ταχυδρομείου στην υποστήριξή σας αίτηση.

Το TSplus δεν μεταβιβάζει Προσωπικές Πληροφορίες σε άλλα μέρη, εκτός εάν μια τέτοια μεταφορά απαιτείται νομικά και απαιτείται από το νόμο.

Παρακάτω θα βρείτε την πολιτική απορρήτου μας σχετικά με τις υπηρεσίες που χρησιμοποιούμε.
Πολιτική Απορρήτου