Integritetspolicy

Om TSplus har någon personlig information kommer den att behandlas och lagras i TSplus:s administrationssystem. Syftet med att lagra och behandla din personliga information är begränsat till de administrativa uppgifterna som följer med att sälja produkter, som krävs av skatteregler eller internationell lag i allmänhet.

Ett annat syfte med att lagra och behandla din personliga information av TSplus är vår support. På grund av vår support kan vi ha din e-postadress, namn, telefonnummer, etc. Om vi har personlig information är användningen av din personliga information begränsad till att ge dig support på TSplus-programvaran som att svara per post på din support begäran.

TSplus överför inte personlig information till andra parter såvida inte sådan överföring krävs enligt lag och enligt lag.

Nedan hittar du vår integritetspolicy angående de tjänster vi använder.
Integritetspolicy