นโยบายความเป็นส่วนตัว

ในกรณีที่ TSplus มีข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ข้อมูลนั้นจะถูกประมวลผลและเก็บไว้ในระบบการดูแลระบบของ TSplus วัตถุประสงค์ในการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจำกัดเฉพาะงานธุรการที่มาพร้อมกับการขายผลิตภัณฑ์ ตามข้อกำหนดของกฎภาษีหรือกฎหมายระหว่างประเทศโดยทั่วไป

วัตถุประสงค์อื่นในการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดย TSplus คือการสนับสนุนของเรา เนื่องจากการสนับสนุนของเรา เราอาจมีที่อยู่อีเมล ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ ฯลฯ ของคุณ ในกรณีที่เรามีข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่าง การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกจำกัดให้ให้การสนับสนุนบนซอฟต์แวร์ TSplus แก่คุณ เช่น การตอบกลับทางไปรษณีย์สำหรับการสนับสนุนของคุณ ขอ.

TSplus จะไม่ถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลอื่น เว้นแต่ว่าการถ่ายโอนนั้นถูกต้องตามกฎหมายและเรียกร้องโดยกฎหมาย

คุณจะพบนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับบริการที่เราใช้ด้านล่าง
นโยบายความเป็นส่วนตัว