Citrix-liknande webbapplikationsportal

Med TSplus kan dina användare komma åt sina applikationer direkt från Internet, helt enkelt genom att klicka på programikonen.

Ange PIN -kod för att ansluta

Med TSplus måste dina användare bara skriva in en PIN -kod för att komma åt sina applikationer.

Ange din e -postadress för att ansluta

Så smart: använd din användares e -postadress som autentiseringsuppgifter för att komma åt deras applikationer.

Starta dina applikationer automatiskt

I det här exemplet behöver användaren inte skriva in några referenser. Hans egna applikationer startar automatiskt.

Det kan vara den bästa lösningen om dina applikationer inkluderar en egen inloggningsprocess (Single Sign On).

Logga in portal för webbåtkomst

Med denna inloggningssida kan användaren välja sin föredragna webbåtkomstklient:

  • HTML5 -klient
  • Windows -klient (Standard / RemoteApp)
ikonvinkel ikon-staplar ikon-tider