Citrix-liknande webbapplikationsportal

Med TSplus kan dina användare komma åt sina applikationer direkt från Internet, helt enkelt genom att klicka på applikationsikonen.
tsplus-applikationer på demoserver
bild av pinkodsinloggning på smartphone

Ange PIN-koden för att ansluta

Med TSplus behöver dina användare bara ange en PIN-kod för att komma åt sina applikationer.

Ange din e-postadress för att ansluta

Så smart: att använda din användarens e-postadress som autentiseringsuppgifter för att komma åt deras applikationer.
tsplus demo server inloggning skärmdump
applikationer i webbläsarens funktioner

Starta dina applikationer automatiskt

I det här exemplet behöver användaren inte ange några inloggningsuppgifter. Hans egna applikationer startar automatiskt.

Det kan vara den bästa lösningen om dina applikationer inkluderar en egen inloggningsprocess (Single Sign On).

Inloggningsportal för webbåtkomst

Med denna inloggningssida kan användaren välja sin föredragna webbåtkomstklient:

  • HTML5-klient
  • Windows-klient (Standard / RemoteApp)
tsplus demo server inloggning skärmdump