Príručka rýchleho spustenia TSplus Remote Access

TSPLUS REMOTE ACCESS

Sprievodca rýchlym spustením

Začnite skúšobnú verziu TSplus Remote Access za pár minút, aby ste sa uistili, že naše riešenie zodpovedá vašim potrebám. Ak budete potrebovať pokročilé funkcie, pozrite si našu úplnú používateľskú príručku.

OBSAH

Predpoklady

Pred inštaláciou TSplus Remote Access si prosím skontrolujte zoznam predpokladov.

Strana servera

 • OS: Microsoft Windows verzie 7 až 11 alebo Windows Server 2008R2 až 2022 s minimálne 2 GB pamäte RAM.
 • TSplus nepodporuje inštaláciu Remote Access na Windows Home Editions.
 • Operačný systém musieť byť na jednotke C:.
 • Java Runtime Environment. Ak Java ešte nie je nainštalovaná, Remote Access nainštaluje OpenJDK počas inštalácie.
 • Ak používate operačný systém Windows Server, uistite sa, že licenčné roly TSE/RDS a TSE/RDS sú nie je nainštalovaný.
 • Váš server Remote Access musí mať statickú súkromnú adresu IP.
 • Pre externý prístup musí mať váš server statickú verejnú adresu IP alebo poskytovateľa dynamického DNS.

Strana klienta

 • OS: Microsoft Windows verzie 7 až 11 sú plne podporované.
 • Pre MacOS môžete použiť ľubovoľného klienta Mac RDP alebo HTML5 klienta TSplus.
 • Pre Linux môžete použiť Rdesktop alebo HTML5 klienta TSplus.
 • Java Runtime Environment.
 • Čítačka PDF (príklad: Foxit Reader alebo Acrobat DC)

Viac informácií o predpokladoch »

Inštalácia

Stiahnite si 15-dňovú skúšobnú verziu TSplus Remote Access a spustite program Setup-TSplus.exe na systéme, ktorý ste sa rozhodli použiť ako vzdialený server.

Potom postupujte podľa krokov inštalácie a počkajte, kým vás program požiada o reštart.
Po reštarte sa na pracovnej ploche zobrazia 2 nové ikony vrátane ikony Admin Tool:

Kompletný návod na inštaláciu »

Konfigurácia

Táto časť vám pomôže nakonfigurovať základné prostredie TSplus Remote Access.
Ak chcete ísť ďalej a preskúmať pokročilé funkcie a prispôsobenie vašej inštalácie, navštívte prosím celú používateľskú príručku »

Publikovanie aplikácií

Pridajte, upravte alebo odstráňte aplikácie kliknutím na kartu „Aplikácie“ -> „Publikovať“ v nástroji správcu.
Viac informácií tu »

Priraďte aplikácie používateľom/skupinám

V Remote Access Admin Tool (Lite Mode alebo Expert Mode) môžete priradiť aplikáciu používateľom alebo skupinám pomocou Active Directory, Azure, AWS a lokálnych účtov.

 • Jednému používateľovi môžete priradiť jednu aplikáciu, táto aplikácia sa zobrazí iba im.
 • Aplikáciu (aplikácie) môžete priradiť niekoľkým používateľom alebo skupinám.
 • Môžete tiež zverejniť celý Remote Desktop.

Viac informácií:

Vyberte, ako sa budú používatelia pripájať

Remote Access je kompatibilný s protokolom Windows Remote Desktop. Každý používateľ sa môže pripojiť lokálne alebo vzdialene pomocou štandardného klienta pripojenia Remote Desktop (mstsc.exe) alebo akéhokoľvek klienta kompatibilného s RDP. Ak chcete naplno využívať pokročilé funkcie Remote Access (bezešvý klient, RemoteApp, univerzálna tlačiareň...), môžete použiť vygenerovaného klienta alebo webový portál Remote Access.

Pre vašich používateľov existuje viacero možností pripojenia:

 • Klasické pripojenie Remote Desktop (MSTSC.EXE).
 • Prenosný klient TSplus RDP ktorý zobrazí prostredie v okne pre vaše vzdialené pripojenie, ktoré môžete minimalizovať na paneli úloh systému Windows.
 • Bezšvový klient TSplus ktorý zobrazí iba aplikácie a žiadnu pracovnú plochu.
 • Klient MS RemoteAPP ktorý zobrazí aplikáciu pomocou natívnej aplikácie MS RemoteApp.
 • Windows klient cez webový portál TSplus.
 • HTML5 klient cez webový portál TSplus.

Zistite viac »

Sprístupnite svoj server na diaľku

Ak chcete získať prístup k vášmu serveru TSplus zo vzdialeného miesta, budete musieť vytvoriť pravidlo presmerovania alebo presmerovania portov pre porty 3389/80/443 v závislosti od preferovaného spôsobu pripojenia.

Port RDP môžete zmeniť na karte Domov. A porty 80/443 je možné zmeniť na karte Web Server.

WEB > Webový server > Vyberte „Použiť vstavaný webový server HTTP“

Viac informácií tu »

Napríklad spustením vyššie uvedeného príkazu zakážete licenciu vo svojej inštalácii poskytnutím licenčného kľúča.

Pokračuj

Teraz ste nakonfigurovali základné prostredie TSplus Remote Access, ktoré môžete začať testovať pomocou 15-dňovej/5-užívateľskej skúšobnej verzie. Tento prvý test by vám mal umožniť potvrdiť, že TSplus Remote Access je pre vás tým správnym riešením.

Ak chcete ísť ďalej a preskúmať pokročilé funkcie a prispôsobenie vašej inštalácie, navštívte prosím celú používateľskú príručku »

Máte špecifické požiadavky?

Neváhajte kontaktuj nás, radi odpovieme na vaše otázky a usmerníme vás.

Ste pripravení sa ponoriť?

Stiahnite si bezplatnú skúšobnú verziu a nakonfigurujte TSplus Remote Access za pár minút.

Kompletná používateľská príručka