Snabbstartguide TSplus Remote Access

TSPLUS REMOTE ACCESS

Snabbstartsguide

Starta din testversion av TSplus Remote Access på några minuter för att bekräfta att vår lösning matchar dina behov. När du behöver avancerade funktioner, se vår fullständiga användarguide.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Förutsättningar

Innan du installerar TSplus Remote Access, kontrollera listan med förutsättningar.

Serversidan

 • OS: Microsoft Windows versioner 7 till 11 eller Windows Server 2008R2 till 2022 med minst 2 GB RAM.
 • TSplus stöder inte installation av Remote Access på Windows Home Editions.
 • Operativsystemet måste vara på C:-enheten.
 • Java Runtime Environment. Om Java inte redan är installerat kommer Remote Access att installera OpenJDK under installationen.
 • Om du använder ett Windows Server OS, se till att TSE/RDS- och TSE/RDS-licensrollerna är inte installerad.
 • Din Remote Access-server måste ha en statisk privat IP-adress.
 • För extern åtkomst måste din server ha en statisk offentlig IP-adress eller dynamisk DNS-leverantör.

Klientsidan

 • OS: Microsoft Windows version 7 till 11 stöds fullt ut.
 • För MacOS kan du använda vilken Mac RDP-klient som helst eller TSplus HTML5-klienten.
 • För Linux kan du använda Rdesktop eller TSplus HTML5-klienten.
 • Java Runtime Environment.
 • En PDF-läsare (exempel: Foxit Reader eller Acrobat DC)

Mer info om förkunskaper »

Installation

Ladda ner TSplus Remote Access 15-dagars provperiod och kör programmet Setup-TSplus.exe på det system du valde att använda som fjärrserver.

Följ sedan installationsstegen och vänta tills programmet ber dig starta om.
Efter omstarten kommer du att se två nya ikoner på ditt skrivbord, inklusive ikonen för administratörsverktyget:

Fullständig installationsguide »

Konfiguration

Det här avsnittet hjälper dig att konfigurera en grundläggande TSplus Remote Access-miljö.
För att gå längre och utforska avancerade funktioner och anpassningen av din installation, vänligen besök den fullständiga användarhandboken »

Publicera applikationer

Lägg till, redigera eller ta bort applikationer genom att klicka på fliken "Program" -> "Publicera" i Admin Tool.
Mer information här »

Tilldela applikationer till användare/grupper

I Remote Access Admin Tool (Lite Mode eller Expert Mode) kan du tilldela applikationer till användare eller grupper med hjälp av Active Directory, Azure, AWS och lokala konton.

 • Du kan tilldela en applikation till en användare, bara de kommer att se denna applikation.
 • Du kan tilldela applikationer till flera användare eller grupper.
 • Du kan också publicera en fullständig Remote Desktop.

Mer information:

Välj hur användare ska ansluta

Remote Access är kompatibel med Windows Remote Desktop Protocol. Alla användare kan ansluta lokalt eller på distans med en standard Remote Desktop Connection-klient (mstsc.exe) eller vilken RDP-kompatibel klient som helst. För att dra full nytta av de avancerade funktionerna i Remote Access (Sömlös klient, RemoteApp, Universal Printer...) kan du använda en genererad klient eller Remote Access Web Portal.

Det finns flera anslutningsalternativ för dina användare:

 • Klassisk Remote Desktop-anslutning (MSTSC.EXE).
 • Bärbar TSplus RDP klient som visar en fönstermiljö för din fjärranslutning som du kan minimera i aktivitetsfältet i Windows.
 • TSplus Sömlös klient som bara visar applikationer och inget skrivbord.
 • MS RemoteAPP-klient som kommer att visa applikationen med den inbyggda MS RemoteApp.
 • Windows-klient över TSplus webbportal.
 • HTML5-klient över TSplus webbportal.

Läs mer »

Gör din server tillgänglig på distans

För att komma åt din TSplus-server från en fjärrplats måste du skapa en portvidarebefordran eller portomdirigeringsregel för 3389/80/443-portarna beroende på din föredragna anslutningsmetod.

Du kan ändra RDP-porten på fliken Hem. Och 80/443-portarna kan ändras på webbserverfliken.

WEB > Webbserver > Välj "Använd den inbyggda HTTP-webbservern"

Mer info här »

Kör till exempel kommandot ovan för att inaktivera licensen på din installation som tillhandahåller din licensnyckel.

Gå längre

Du har nu konfigurerat en grundläggande TSplus Remote Access-miljö, som du kan börja testa med din 15-dagars/5-användare provperiod. Detta första test bör låta dig bekräfta att TSplus Remote Access är rätt lösning för dig.

För att gå längre och utforska avancerade funktioner och anpassningen av din installation, vänligen besök den fullständiga användarhandboken »

Har du specifika krav?

Känn dig fri att kontakta oss, vi svarar gärna på dina frågor och guidar dig.

Redo att dyka i?

Ladda ner din kostnadsfria testversion och konfigurera TSplus Remote Access på några minuter.

Fullständig användarguide