TSplus Store

ຍົກລະດັບ, ຕໍ່ອາຍຸ ແລະຈັດການ
ໃບອະນຸຍາດ TSplus ຂອງທ່ານ

ຖ້າທ່ານຊື້ໃບອະນຸຍາດແລ້ວ, ທ່ານສາມາດຈັດການມັນໄດ້ທີ່ນີ້

ທ່ານຈະຖືກໂອນໄປຫາປະຕູລູກຄ້າບ່ອນທີ່ທ່ານຕ້ອງເຂົ້າສູ່ລະບົບ.

ແນະນຳ

ຜົນປະໂຫຍດຂອງການສະໝັກຮັບບໍລິການອັບເດດ ແລະການຊ່ວຍເຫຼືອ:

ຖ້າທ່ານມີຄໍາຖາມໃດໆກ່ຽວກັບໃບອະນຸຍາດຂອງທ່ານຫຼືບໍລິການປັບປຸງແລະສະຫນັບສະຫນູນ, ທ່ານສາມາດຕິດຕໍ່ພວກເຮົາທີ່ນີ້.