TERMINAL SERVICE PLUS

Store

Bạn muốn Sản phẩm nào?

GIẤY PHÉP REMOTE ACCESS So sánh các phiên bản
Chọn số lượng người dùng Thường xuyên mua
Chọn phiên bản
Tổng: $1050 BUY NOW
TSplus Virtual Printer TSplus Virtual Printer -Nâng cao chức năng in từ xa của bạn
Giấy phép vĩnh viễn Virtual Printer - Tối đa 5 người dùng $90 BUY NOW
Giấy phép vĩnh viễn Virtual Printer - Tối đa 10 người dùng $150 BUY NOW
Giấy phép vĩnh viễn Virtual Printer - Không giới hạn $250 BUY NOW
TSplus Virtual Printer   2FA - Xác thực hai yếu tố -Thêm một lớp bảo mật bổ sung
Giấy phép vĩnh viễn 2FA cho mỗi máy chủ $250 BUY NOW
Giấy phép vĩnh viễn Giá bán Mua
Giấy phép vĩnh viễn cho mỗi máy trạm Bao gồm Gateway Broker và giấy phép Cổng thông tin điện tử $25 BUY NOW
TSplus Remote Work là Nhà môi giới Remote Desktop được quản lý tập trung cung cấp cho người dùng khả năng kết nối trực tiếp với phiên bảng điều khiển PC Office của họ từ bất kỳ thiết bị nào.
Giấy phép vĩnh viễn Giá bán Mua
Lên đến 5 đại lý $250 BUY NOW
Lên đến 10 đại lý $500 BUY NOW
Lên đến 15 đại lý $750 BUY NOW
Lên đến 20 đại lý $1000 BUY NOW
Lên đến 25 đại lý $1250 BUY NOW
Giấy phép vĩnh viễn cho mỗi máy chủ Giá bán
Giấy phép TSplus Advanced Security - Cơ bản về Bảo mật Các tính năng, cài đặt cơ bản được áp dụng cho tất cả người dùng $50 BUY NOW
Giấy phép TSplus Advanced Security - Cuối cùng Tất cả các tính năng, cài đặt được áp dụng cho mỗi người dùng / nhóm $250 BUY NOW
Giấy phép vĩnh viễn May chủ Các trang web Giá bán Mua ngay
Giấy phép Server Genius - Phiên bản Essentials 1 1 $90 BUY NOW
Giấy phép Server Genius - Phiên bản khởi động 5 5 $350 BUY NOW
Giấy phép Server Genius - Phiên bản dành cho doanh nghiệp 10 10 $650 BUY NOW

Nếu bạn đã mua Giấy phép, bạn có thể Nâng cấp hoặc Cập nhật nó

(bạn sẽ được chuyển hướng đến Cổng thông tin khách hàng nơi bạn phải đăng nhập)