Bảng giá TSplus

TSplus Remote Access

Giá của giấy phép vĩnh viễn trên mỗi máy chủ theo số lượng người dùng đồng thời cho mỗi phiên bản TSplus Remote Access
TSplus Enterprise + biểu tượng nhỏ  TSplusEnterprise Plus
Giấy phép vĩnh viễn cho mỗi máy chủ
Giá
Giấy phép TSplus - Tối đa 3 người dùng
$450
Giấy phép TSplus - Tối đa 5 người dùng
$600
Giấy phép TSplus - Tối đa 10 người dùng
$1000
Giấy phép TSplus - Tối đa 25 người dùng
$1750
Giấy phép TSplus - Không giới hạn số lượng người dùng
$2500
TSplus Enterprise biểu tượng nhỏ  TSplusEnterprise Edition
Giấy phép vĩnh viễn cho mỗi máy chủ
Giá
Giấy phép TSplus - Tối đa 3 người dùng
$240
Giấy phép TSplus - Tối đa 5 người dùng
$350
Giấy phép TSplus - Tối đa 10 người dùng
$650
Giấy phép TSplus - Tối đa 25 người dùng
$1300
Giấy phép TSplus - Không giới hạn số lượng người dùng
$2000
Biểu tượng nhỏ Web di động TSplus   TSplusPhiên bản Web Di động
Giấy phép vĩnh viễn cho mỗi máy chủ
Giá
Giấy phép TSplus - Tối đa 3 người dùng
$210
Giấy phép TSplus - Tối đa 5 người dùng
$325
Giấy phép TSplus - Tối đa 10 người dùng
$590
Giấy phép TSplus - Tối đa 25 người dùng
$1125
Giấy phép TSplus - Không giới hạn số lượng người dùng
$1750
TSplus Virtual Printer biểu tượng nhỏ   TSplusẤn bản máy in
Giấy phép vĩnh viễn cho mỗi máy chủ
Giá
Giấy phép TSplus - Tối đa 3 người dùng
$150
Giấy phép TSplus - Tối đa 5 người dùng
$225
Giấy phép TSplus - Tối đa 10 người dùng
$420
Giấy phép TSplus - Tối đa 25 người dùng
$800
Giấy phép TSplus - Không giới hạn số lượng người dùng
$1250

Công cụ đồng hành và bảo mật mạng TSplus

Tất cả các giấy phép là vĩnh viễn và trên mỗi máy chủ.
TSplus 2FA biểu tượng nhỏ   2FA - Xác thực hai yếu tốThêm một lớp bảo mật bổ sung
Giấy phép vĩnh viễn cho mỗi máy chủ
Giá
2FA - Xác thực hai yếu tố
$250
TSplus Advanced Security biểu tượng nhỏ  TSplus Advanced SecurityBảo mật máy chủ RDS của bạn
Giấy phép vĩnh viễn cho mỗi máy chủ
Giá
Giấy phép TSplus Advanced Security - Cơ bản về bảo mật
$50
Giấy phép TSplus Advanced Security - Bảo vệ tối ưu
$250
TSplus Server Genius biểu tượng nhỏ  Server GeniusGiám sát máy chủ và trang web của bạn
Giấy phép vĩnh viễn cho mỗi máy chủ
May chủ
Trang web
Giá
Giấy phép Server Genius - Phiên bản Essentials
1
1
$90
Giấy phép Server Genius - Phiên bản khởi động
5
5
$350
Giấy phép Server Genius - Phiên bản dành cho doanh nghiệp
10
10
$650

Cập nhật TSplus & Dịch vụ hỗ trợ

Mỗi giấy phép TSplus Remote Access mà bạn sở hữu phải tuân theo đăng ký Dịch vụ hỗ trợ và Cập nhật tùy chọn (nhưng được khuyến nghị).
Hỗ trợ và cập nhật biểu tượng nhỏ  Cập nhật & Dịch vụ hỗ trợCập nhật lên phiên bản mới nhất TSplus và nhận hỗ trợ
Khoảng thời gian
Giá
Cập nhật & Dịch vụ hỗ trợ - 1 năm
21% trong giá giấy phép TSplus
Cập nhật & Dịch vụ hỗ trợ - 2 năm
18% trong giá giấy phép TSplus
Cập nhật & Dịch vụ hỗ trợ - 3 năm
15% trong giá giấy phép TSplus
nâng cấp biểu tượng nhỏ TSplus   Bản nâng cấpThêm người dùng và / hoặc thay đổi phiên bản cho giấy phép TSplus hiện có
Sự miêu tả
Giá
Nâng cấp người dùng và / hoặc ấn bản từ giấy phép TSplus hiện có
Chênh lệch giá + 10%

TSplus Remote Support và TSplus Remote Work

Tất cả các giấy phép là vĩnh viễn và trên mỗi máy chủ.
TSplus Remote Support biểu tượng nhỏ TSplus Remote SupportĐể được hỗ trợ từ xa
Giấy phép vĩnh viễn
Giá
Tối đa 1 đại lý
$50
Lên đến 5 đại lý
$250
Lên đến 10 đại lý
$500
Lên đến 15 đại lý
$750
Lên đến 20 đại lý
$1000
Lên đến 25 đại lý
$1250
TSplus Remote Work biểu tượng nhỏ  TSplus Remote WorkTruy cập máy tính cơ quan của bạn từ nhà
Giấy phép vĩnh viễn cho mỗi máy trạm
Giá
Giấy phép vĩnh viễn cho mỗi máy trạm Bao gồm Gateway Broker và giấy phép Cổng thông tin điện tử
$25
Mua giấy phép trong Store