We've detected you might be speaking a different language. Do you want to change to:

Bảo mật hạ tầng RDP với TSplus Advanced Security

Khám phá TSplus Advanced Security, bảo vệ cuối cùng của bạn để bảo vệ cơ sở hạ tầng RDP. Khám phá các tính năng quan trọng và hướng dẫn cài đặt trong giải pháp toàn diện này, củng cố hệ thống của bạn chống lại các mối đe dọa tiềm ẩn.

TSPLUS ĐƯỢC TIN DÙNG BỞI HƠN 500.000 CÔNG TY

five stars review on google

4.9 out of 5

five stars review on sourceforge

4.8 out of 5

five stars review on g2

4.8 out of 5

five stars review on trustpilot

4.7 out of 5

TSPLUS ĐƯỢC TIN DÙNG BỞI HƠN 500.000 CÔNG TY

five stars review on google

4.9 out of 5

five stars review on sourceforge

4.8 out of 5

five stars review on g2

4.8 out of 5

five stars review on trustpilot

4.7 out of 5

Best citrix alternative

Thách thức an ninh hạ tầng RDP

Giao thức Máy tính từ xa (RDP) đặt ra một thách thức đáng kể đối với an ninh hạ tầng của doanh nghiệp. Các biện pháp bảo mật truyền thống thường không đủ, khiến hệ thống dễ bị tấn công trái phép, tấn công bằng vũ lực và rủi ro vi phạm dữ liệu tiềm ẩn.

TSplus Advanced Security đối mặt trực tiếp với những thách thức này, cung cấp một giải pháp mạnh mẽ để củng cố cơ sở hạ tầng RDP của bạn. Bằng cách tích hợp các tính năng tiên tiến, nó thiết lập một hệ thống phòng thủ toàn diện chống lại các mối đe dọa, các cố gắng truy cập trái phép và nguy cơ xâm nhập bảo mật.

Ứng dụng thực tế

TSplus Advanced Security sử dụng Brute Force Defender để ngăn chặn các cuộc tấn công tự động, ngăn chặn việc truy cập không được ủy quyền.

Bảo vệ Truy cập Địa phương trong TSplus đảm bảo hạn chế truy cập dựa trên địa lý hoặc IP, tăng cường bảo mật.

Môi trường người dùng an toàn trong TSplus cung cấp một môi trường người dùng được kiểm soát và an toàn, bảo vệ chống lại các mối đe dọa tiềm ẩn.

TSplus Advanced Security bao gồm Bảo vệ Ransomware, phát hiện và ngăn chặn các cuộc tấn công ransomware một cách hiệu quả.

TSplus giúp đơn giản hóa quản lý quyền, đảm bảo cấu trúc truy cập được tổ chức và an toàn.

Best citrix alternative

Các lợi ích chính

Nâng cao bảo mật khỏi các cuộc tấn công tự động

TSplus Advanced Security's Brute Force Defender cung cấp bảo mật nâng cao chống lại các cuộc tấn công tự động, giảm thiểu nguy cơ truy cập không được ủy quyền.

bảo vệ dữ liệu quan trọng

Bảo vệ chống Ransomware phát hiện và ngăn chặn các cuộc tấn công ransomware một cách tích cực, bảo vệ dữ liệu quan trọng khỏi các mối đe dọa tiềm ẩn.

Kiểm soát Truy cập Được Điều Chỉnh Địa Lý

Bảo vệ Truy cập Địa phương đảm bảo kiểm soát truy cập được điều chỉnh theo địa lý, tạo thêm một lớp bảo mật cho cơ sở hạ tầng RDP của bạn.

Phiên người dùng được kiểm soát và an toàn

Màn hình máy tính an toàn trong TSplus tạo môi trường kiểm soát và an toàn cho các phiên người dùng, giảm nguy cơ xâm nhập an ninh.

Quản lý quyền đơn giản

TSplus tối ưu hóa quản lý quyền cho người dùng, nhóm và tập tin, đảm bảo cấu trúc truy cập được tổ chức và an toàn.

Bảo vệ chống lại thông tin đăng nhập bị đe dọa

Endpoint Protection chặn các thông tin đăng nhập bị xâm phạm, củng cố cơ sở hạ tầng của bạn chống lại các thiết bị không mong muốn và các mối đe dọa an ninh tiềm ẩn.

Xem tất cả các tính năng

Bắt đầu ngay? Bắt đầu thử nghiệm miễn phí của bạn ngay hôm nay.

Thử nghiệm phần mềm mà bạn chọn trong vòng 15 ngày. Tất cả các tính năng đều được bao gồm.

Dễ dàng thiết lập - Không cần thẻ tín dụng

TSplus Nguồn lực Bảo mật Cơ sở hạ tầng RDP Toàn cầu

Tận dụng khả năng của TSplus Advanced Security để biến đổi an ninh cơ sở hạ tầng RDP của bạn một cách toàn cầu. Hưởng lợi từ các tính năng tiên tiến như Brute Force Defender, Homeland Access Protection và Ransomware Protection, tạo môi trường an toàn cho truy cập từ xa.

Tận hưởng lợi ích từ các biện pháp bảo mật tiên tiến, kiểm soát truy cập cá nhân hóa và các phòng thủ mạnh mẽ chống lại các mối đe dọa mạng phức tạp ngày càng phát triển. Chọn TSplus để củng cố cơ sở hạ tầng RDP của bạn một cách an toàn và hiệu quả.

FAQ

Câu hỏi thường gặp

TSplus Advanced Security giải quyết những thách thức nào đối với bảo mật hạ tầng RDP?

TSplus Advanced Security giải quyết các thách thức như các cố gắng truy cập không được ủy quyền, kiểm soát truy cập được tùy chỉnh theo địa lý, phiên người dùng an toàn, cuộc tấn công ransomware, sự phức tạp trong quản lý quyền và thông tin đăng nhập bị đe dọa.

Làm thế nào để Bảo vệ Truy cập Homeland trong TSplus Advanced Security hoạt động?

Bảo vệ Truy cập Địa phương hạn chế truy cập dựa trên địa lý hoặc IP, tăng cường bảo mật bằng cách ngăn chặn các cố gắng truy cập không được ủy quyền từ các khu vực cụ thể.

What is the significance of Secure Desktop in TSplus Advanced Security? Ý nghĩa của Màn hình An toàn trong TSplus Advanced Security là gì?

Secure Desktop cung cấp môi trường kiểm soát và an toàn cho các phiên người dùng, giảm thiểu nguy cơ xâm nhập an ninh trong quá trình truy cập từ xa.

Làm thế nào Ransomware Protection trong TSplus Advanced Security ngăn chặn các cuộc tấn công một cách tích cực?

Bảo vệ chống Ransomware phát hiện và ngăn chặn các cuộc tấn công ransomware một cách tích cực, bảo vệ dữ liệu quan trọng và cơ sở hạ tầng khỏi các mối đe dọa tiềm ẩn.

Làm thế nào TSplus đơn giản hóa quản lý quyền cho người dùng, nhóm và tập tin?

TSplus tối ưu hóa quản lý quyền, đơn giản hóa quy trình và đảm bảo cấu trúc truy cập được tổ chức và an toàn.

Làm thế nào Endpoint Protection trong TSplus Advanced Security ngăn chặn thông tin đăng nhập bị xâm phạm?

Endpoint Protection chặn các thông tin đăng nhập bị xâm phạm, củng cố cơ sở hạ tầng của bạn chống lại các thiết bị không mong muốn và các mối đe dọa an ninh tiềm ẩn.

Brute Force Defender trong TSplus Advanced Security cung cấp những lợi ích gì đối với các cuộc tấn công tự động?

Brute Force Defender tăng cường bảo mật chống lại các cuộc tấn công tự động, giảm thiểu nguy cơ truy cập trái phép vào cơ sở hạ tầng RDP của bạn.

Làm thế nào TSplus đảm bảo kiểm soát truy cập được tùy chỉnh theo địa lý thông qua Bảo vệ Truy cập Quốc gia?

Bảo vệ Truy cập Địa phương hạn chế truy cập dựa trên địa lý hoặc IP, thêm một lớp bảo mật bổ sung cho cơ sở hạ tầng RDP của bạn trên toàn cầu.

Có thể tùy chỉnh TSplus Advanced Security cho các nhu cầu cụ thể của tổ chức không?

Có, TSplus Advanced Security cung cấp các tùy chọn tùy chỉnh, cho phép tổ chức điều chỉnh cài đặt bảo mật dựa trên yêu cầu cụ thể của họ.

Làm thế nào TSplus Advanced Security đóng góp vào an ninh cơ sở hạ tầng RDP toàn cầu?

TSplus Advanced Security cung cấp sức mạnh cho an ninh cơ sở hạ tầng RDP trên toàn cầu bằng cách cung cấp các tính năng tiên tiến, đảm bảo môi trường an toàn cho truy cập từ xa trên quy mô toàn cầu.

Còn câu hỏi nào không?

Liên hệ với chúng tôi
back to top of the page icon