logo tsplus

Về TSplus

TSplus ' Sứ mệnh

Tại TSplus, chúng tôi tập trung vào một nguyên tắc thúc đẩy duy nhất: làm cho các ứng dụng và dữ liệu trên thế giới trở nên an toàn và dễ dàng truy cập - Mọi nơi. Bất cứ lúc nào. Trên bất kỳ thiết bị hoặc mạng nào.

Chúng tôi tin rằng công nghệ của chúng tôi có thể giải phóng các tổ chức và giúp họ đẩy lùi các giới hạn về năng suất và đổi mới, cũng như mang lại cho CNTT sự an tâm rằng các hệ thống quan trọng sẽ luôn có thể truy cập và bảo mật. Mọi thứ chúng tôi làm đều tập trung vào các giá trị cốt lõi: đơn giản, hiệu quả, đổi mới, bảo mật và khả năng tiếp cận. Kể từ năm 2007, ngày này qua ngày khác, TSplus đã hoàn thành sứ mệnh này, bằng cách xây dựng các dịch vụ công nghệ tích hợp tốt nhất thế giới để truy cập từ xa an toàn và phân phối ứng dụng.

TSplus ' Tổ chức Toàn cầu

bản đồ thế giới của trụ sở tsplus
Công ty của chúng tôi được tổ chức tư nhân và có trụ sở chính đặt tại Pháp. Nó được cấu trúc như một cụm công ty quốc tế hoạt động trên khắp Thế giới. Ở mỗi quốc gia trên toàn thế giới, các nhà phân phối, đối tác và đại lý TSplus liên lạc thường xuyên với Giám đốc khu vực của họ.