Portal aplikacji internetowych typu Citrix

Dzięki TSplus użytkownicy mogą uzyskać dostęp do swoich aplikacji bezpośrednio z Internetu, po prostu klikając ikonę aplikacji.

Wprowadź kod PIN, aby się połączyć

Dzięki TSplus użytkownicy będą musieli wpisać kod PIN, aby uzyskać dostęp do swoich aplikacji.

Wpisz swój adres e-mail, aby się połączyć

Tak sprytnie: używając adresu e-mail użytkownika jako danych uwierzytelniających, aby uzyskać dostęp do swoich aplikacji.

Automatycznie uruchamiaj aplikacje

W tym przykładzie użytkownik nie będzie musiał wpisywać żadnych poświadczeń. Jego własne aplikacje uruchomią się automatycznie.

Może to być najlepsze rozwiązanie, jeśli Twoje aplikacje zawierają własny proces logowania (Single Sign On).

Portal logowania do sieci Web

Dzięki tej stronie logowania użytkownik może swobodnie wybrać preferowanego klienta dostępu do sieci:

  • Klient HTML5
  • Klient Windows (standardowy / RemoteApp)
ikona kąta paski ikon ikona-czasy