لیست قیمت TSplus

TSplus Remote Access

قیمت مجوزهای دائمی هر سرور بر اساس تعداد کاربران همزمان برای هر نسخه TSplus Remote Access
TSplus Enterprise + نماد کوچک  TSplusاینترپرایز پلاس
مجوز دائمی برای هر سرور
قیمت
مجوز TSplus - حداکثر 3 کاربر
$450
مجوز TSplus - حداکثر 5 کاربر
$600
مجوز TSplus - حداکثر 10 کاربر
$1000
مجوز TSplus - حداکثر 25 کاربر
$1750
مجوز TSplus - تعداد نامحدود کاربر
$2500
نماد کوچک TSplus Enterprise  TSplusEnterprise Edition
مجوز دائمی برای هر سرور
قیمت
مجوز TSplus - حداکثر 3 کاربر
$240
مجوز TSplus - حداکثر 5 کاربر
$350
مجوز TSplus - حداکثر 10 کاربر
$650
مجوز TSplus - حداکثر 25 کاربر
$1300
مجوز TSplus - تعداد نامحدود کاربر
$2000
نماد کوچک وب موبایل TSplus   TSplusنسخه وب موبایل
مجوز دائمی برای هر سرور
قیمت
مجوز TSplus - حداکثر 3 کاربر
$210
مجوز TSplus - حداکثر 5 کاربر
$325
مجوز TSplus - حداکثر 10 کاربر
$590
مجوز TSplus - حداکثر 25 کاربر
$1125
مجوز TSplus - تعداد نامحدود کاربر
$1750
نماد کوچک TSplus Virtual Printer   TSplusنسخه چاپگر
مجوز دائمی برای هر سرور
قیمت
مجوز TSplus - حداکثر 3 کاربر
$150
مجوز TSplus - حداکثر 5 کاربر
$225
مجوز TSplus - حداکثر 10 کاربر
$420
مجوز TSplus - حداکثر 25 کاربر
$800
مجوز TSplus - تعداد نامحدود کاربر
$1250

TSplus امنیت سایبری و ابزارهای همراه

همه مجوزها دائمی و برای هر سرور هستند.
نماد کوچک TSplus 2FA   2FA - احراز هویت دو عاملییک لایه امنیتی اضافی اضافه کنید
مجوز دائمی برای هر سرور
قیمت
2FA - احراز هویت دو عاملی
$250
نماد کوچک TSplus Advanced Security  TSplus Advanced Securityسرور RDS خود را ایمن کنید
مجوز دائمی برای هر سرور
قیمت
مجوز TSplus Advanced Security - ملزومات امنیتی
$50
مجوز TSplus Advanced Security - حفاظت نهایی
$250
نماد کوچک TSplus Server Genius  Server Geniusسرورها و وب سایت های خود را نظارت کنید
مجوز دائمی برای هر سرور
سرورها
وب سایت ها
قیمت
مجوز Server Genius - نسخه Essentials
1
1
$90
مجوز Server Genius - نسخه راه اندازی
5
5
$350
مجوز Server Genius - نسخه تجاری
10
10
$650

به روز رسانی و خدمات پشتیبانی TSplus

هر مجوز TSplus Remote Access که دارید مشمول اشتراک به‌روزرسانی‌ها و خدمات پشتیبانی اختیاری (اما توصیه‌شده) است.
پشتیبانی و به روز رسانی نماد کوچک  به روز رسانی و خدمات پشتیبانیبه آخرین نسخه TSplus به روز کنید و کمک بگیرید
مدت زمان
قیمت
به روز رسانی و خدمات پشتیبانی - 1 سال
قیمت مجوز 21% از TSplus
به روز رسانی و خدمات پشتیبانی - 2 سال
قیمت مجوز 18% از TSplus
به روز رسانی و خدمات پشتیبانی - 3 سال
قیمت مجوز 15% از TSplus
ارتقاء TSplus نماد کوچک   ارتقاکاربران را اضافه کنید و/یا ویرایش را به مجوز TSplus موجود تغییر دهید
شرح
قیمت
کاربران و/یا نسخه را از مجوز TSplus موجود ارتقا دهید
اختلاف قیمت + 10%

TSplus Remote Support و TSplus Remote Work

همه مجوزها دائمی و برای هر سرور هستند.
نماد کوچک TSplus Remote Support TSplus Remote Supportبرای کمک از راه دور
مجوز دائم
قیمت
حداکثر 1 نماینده
$50
حداکثر 5 نماینده
$250
حداکثر 10 نماینده
$500
حداکثر 15 نماینده
$750
حداکثر 20 نماینده
$1000
حداکثر 25 نماینده
$1250
نماد کوچک TSplus Remote Work  TSplus Remote Workاز خانه به رایانه محل کار خود دسترسی داشته باشید
مجوز دائمی در هر ایستگاه کاری
قیمت
مجوز دائمی در هر ایستگاه کاری شامل Gateway Broker و Web Portal است
$25
مجوزها را در Store خریداری کنید