Τιμοκατάλογος TSplus

TSplus Remote Access

Τιμή μόνιμων αδειών ανά διακομιστή ανά αριθμό ταυτόχρονων χρηστών για κάθε έκδοση του TSplus Remote Access
TSplus Enterprise + μικρό εικονίδιο  1ΤΡ32ΤEnterprise Plus
Μόνιμη άδεια ανά διακομιστή
Τιμή
Άδεια TSplus - Έως 3 χρήστες
$450
Άδεια TSplus - Έως 5 χρήστες
$600
Άδεια TSplus - Έως 10 χρήστες
$1000
Άδεια TSplus - Έως 25 χρήστες
$1750
Άδεια TSplus - Απεριόριστος αριθμός χρηστών
$2500
Μικρό εικονίδιο TSplus Enterprise  1ΤΡ32ΤEnterprise Edition
Μόνιμη άδεια ανά διακομιστή
Τιμή
Άδεια TSplus - Έως 3 χρήστες
$240
Άδεια TSplus - Έως 5 χρήστες
$350
Άδεια TSplus - Έως 10 χρήστες
$650
Άδεια TSplus - Έως 25 χρήστες
$1300
Άδεια TSplus - Απεριόριστος αριθμός χρηστών
$2000
Μικρό εικονίδιο Web TSplus για φορητές συσκευές   1ΤΡ32ΤMobile Web Edition
Μόνιμη άδεια ανά διακομιστή
Τιμή
Άδεια TSplus - Έως 3 χρήστες
$210
Άδεια TSplus - Έως 5 χρήστες
$325
Άδεια TSplus - Έως 10 χρήστες
$590
Άδεια TSplus - Έως 25 χρήστες
$1125
Άδεια TSplus - Απεριόριστος αριθμός χρηστών
$1750
TSplus Virtual Printer μικρό εικονίδιο   1ΤΡ32ΤΕκτυπωτική έκδοση
Μόνιμη άδεια ανά διακομιστή
Τιμή
Άδεια TSplus - Έως 3 χρήστες
$150
Άδεια TSplus - Έως 5 χρήστες
$225
Άδεια TSplus - Έως 10 χρήστες
$420
Άδεια TSplus - Έως 25 χρήστες
$800
Άδεια TSplus - Απεριόριστος αριθμός χρηστών
$1250

TSplus Cybersecurity and Companion Tools

Όλες οι άδειες είναι μόνιμες και ανά διακομιστή.
TSplus 2FA μικρό εικονίδιο   2FA - Έλεγχος ταυτότητας δύο παραγόντωνΠροσθέστε ένα επιπλέον επίπεδο ασφάλειας
Μόνιμη άδεια ανά διακομιστή
Τιμή
2FA - Έλεγχος ταυτότητας δύο παραγόντων
$250
TSplus Advanced Security μικρό εικονίδιο  TSplus Advanced SecurityΑσφαλίστε τον διακομιστή RDS σας
Μόνιμη άδεια ανά διακομιστή
Τιμή
Άδεια TSplus Advanced Security - Βασικά στοιχεία ασφάλειας
$50
Άδεια TSplus Advanced Security - Απόλυτη προστασία
$250
TSplus Server Genius μικρό εικονίδιο  Server GeniusΠαρακολουθήστε τους διακομιστές και τους ιστότοπούς σας
Μόνιμη άδεια ανά διακομιστή
Διακομιστές
Ιστοσελίδες
Τιμή
Άδεια Server Genius - Έκδοση Essentials
1
1
$90
Άδεια Server Genius - Έκδοση εκκίνησης
5
5
$350
Άδεια Server Genius - Έκδοση Business
10
10
$650

TSplus Ενημερώσεις & Υπηρεσίες Υποστήριξης

Κάθε άδεια TSplus Remote Access που κατέχετε υπόκειται σε μια προαιρετική (αλλά συνιστώμενη) συνδρομή στις Ενημερώσεις και στις Υπηρεσίες Υποστήριξης.
Υποστήριξη και ενημέρωση μικρού εικονιδίου  Ενημερώσεις & Υπηρεσίες ΥποστήριξηςΕνημερώστε στην τελευταία έκδοση TSplus και λάβετε βοήθεια
Διάρκεια
Τιμή
Ενημερώσεις & Υπηρεσίες Υποστήριξης - 1 έτος
21% της τιμής άδειας TSplus
Ενημερώσεις & Υπηρεσίες Υποστήριξης - 2 χρόνια
18% της τιμής άδειας TSplus
Ενημερώσεις & Υπηρεσίες Υποστήριξης - 3 χρόνια
15% της τιμής άδειας TSplus
αναβάθμιση TSplus μικρό εικονίδιο   ΑναβαθμίσειςΠροσθήκη χρηστών ή/και αλλαγή έκδοσης σε μια υπάρχουσα άδεια TSplus
Περιγραφή
Τιμή
Αναβάθμιση χρηστών ή/και έκδοσης από μια υπάρχουσα άδεια TSplus
Διαφορά τιμής + 10%

TSplus Remote Support και TSplus Remote Work

Όλες οι άδειες είναι μόνιμες και ανά διακομιστή.
TSplus Remote Support μικρό εικονίδιο TSplus Remote SupportΓια απομακρυσμένη βοήθεια
Μόνιμη άδεια
Τιμή
Έως 1 αντιπρόσωπος
$50
Έως 5 πράκτορες
$250
Έως 10 πράκτορες
$500
Έως 15 πράκτορες
$750
Έως 20 πράκτορες
$1000
Έως 25 πράκτορες
$1250
TSplus Remote Work μικρό εικονίδιο  TSplus Remote WorkΑποκτήστε πρόσβαση στον υπολογιστή εργασίας σας από το σπίτι
Μόνιμη άδεια ανά σταθμό εργασίας
Τιμή
Μόνιμη άδεια ανά σταθμό εργασίας Περιλαμβάνει την άδεια Gateway Broker και την άδεια Web Portal
$25
Αγορά αδειών στο Store