TSplus

Video hướng dẫn

Bắt đầu với TSplus

Phần 1 của loạt video hướng dẫn 'Bắt đầu' của chúng tôi. 

Đây là hướng dẫn thiết lập cơ bản sẽ hướng dẫn bạn qua các cấu hình cài đặt và thiết lập phổ biến.

Bắt đầu với V12

Trong Phần 2 của loạt bài 'Bắt đầu', chúng tôi sẽ chỉ cho bạn những lợi ích của Bảng điều khiển và Công cụ quản trị TSplus V12 mới.

Tìm hiểu về các phương thức kết nối TSplus, cách thêm người dùng và xuất bản ứng dụng cho họ.

Quản lý Cổng thông tin điện tử

Tìm hiểu về Quản lý Máy chủ Web - Html5, máy khách kết nối RemoteApp và tùy chỉnh Cổng thông tin điện tử.

Máy khách di động

Tìm hiểu cách tùy chỉnh và tạo ứng dụng khách kết nối với Trình tạo ứng dụng khách di động TSplus mạnh mẽ.

Chỉ định ứng dụng

Tìm hiểu cách tạo và gán ứng dụng
cho người dùng của bạn trong video này.

Máy in đa năng TSplus

Cài đặt không cần trình điều khiển, cấu hình cao và nhiều máy in được hỗ trợ làm cho Máy in Đa năng TSplus
một công cụ mạnh mẽ cho người dùng khi di chuyển!