TSPLUS BLOGG

Server Monitoring-programvara – ett urval av de bästa

I dagens digitala landskap utgör serverinfrastruktur ryggraden för alla organisationers IT-ekosystem. Därför är det ytterst viktigt för IT-proffs att säkerställa prestanda och tillgänglighet för de servrar som utgör alla nätverk. Det är här serverövervakning kommer in i bilden.
Innehållsförteckning

7 bästa Server Monitoring-programvaran 2023

I dagens digitala landskap utgör serverinfrastruktur ryggraden för alla organisationers IT-ekosystem. Servrar är värd för kritiska applikationer, lagrar känslig data och underlättar kommunikation och samarbete. Därför är det ytterst viktigt för IT-proffs att säkerställa prestanda och tillgänglighet för de servrar som utgör alla nätverk. Det är här serverövervakning kommer in i bilden. Vi har valt ut 7 favoriter, inklusive TSplus Server Monitoring, för att hjälpa dig välja ut det som kan passa ditt företag.

Server Monitoring: Säkerställer optimal prestanda och tillgänglighet

Det finns dussintals om inte hundratals serverövervakningsprogram, verktyg och plattformar på marknaden eller i bruk under 2023. Det kan vara en mardröm att försöka avgöra vilken som är rätt för ditt företag. Vill du ha en out-of-the-box-lösning eller något du kan finjustera och skräddarsy efter dina krav? Innan vi presenterar vårt val av den bästa serverövervakningsprogramvaran för i år, låt oss börja med påminnelser om några grunder.

För det första, vad är serverövervakningsprogramvara, varför är det viktigt? Dessa kommer att följas av några viktiga funktioner som behövs för att din övervakningsprogramvara ska vara ett effektivt verktyg. Först då kommer vi att titta på vår bästa övervakningsprogramvara och väga upp deras för- och nackdelar. Du kan också jämföra priser, läsa några användningsfall och mer.

Den här artikeln syftar till att förenkla sökningen för dig. Vi hoppas att det ger dig en tillfredsställande genomgång av några av de bästa serverövervakningsprogramvaran som finns. Även om den är kortfattad bör en sådan guide låta dig definiera vad du vill ha för ditt företag och hjälpa dig att hitta den närmaste matchningen.

Vad är Server Monitoring Software?

Serverövervakningsprogramvara hjälper företag att hålla reda på en mängd olika "mått" för sina servrar. Övervakningsverktyg ger i allmänhet realtidsinsikter, varningar och rapporter för att säkerställa optimal serverprestanda och minimera driftstopp.

Serverövervakning avser processen att observera och spåra servrarnas hälsa, prestanda och användning i realtid. Det handlar därför om att samla in och analysera olika mätvärden och loggar. Mätvärden är mätningarna avseende aspekter som varierar beroende på hur servrarna nås och används, hur de reagerar på användningen och andra sådana markörer. Eftersom olika servrar har olika syften och användningsområden, finns det också en mängd olika övervakningsfunktioner och verktyg att matcha.

Varför är Server Monitoring viktigt?

Övervakning syftar till att få insikter i serverns beteende, identifiera potentiella problem, eftersom dessa kommer att göra det möjligt för agenter att vidta proaktiva åtgärder för att optimera prestanda, drifttid och tillgänglighet. Dessa är huvudområdena för datainsamling och tillämpning:

 1. Förhindra driftstopp och prestandaproblem: Serveravbrott eller avmattning kan få allvarliga konsekvenser, vilket resulterar i affärsstörningar, förlorade intäkter och minskad kundnöjdhet. Serverövervakning gör att IT-proffs kan upptäcka tidiga varningstecken, såsom resursflaskhalsar, hårdvarufel eller mjukvarufel, och vidta korrigerande åtgärder innan de eskalerar till större incidenter.

 2. Optimera resursallokering: Genom att övervaka serverprestandamått som CPU-användning, minnesutnyttjande, disk I/O och nätverkstrafik kan IT-proffs få insikter i resursförbrukningsmönster. Denna information hjälper till att identifiera överbelastade eller underutnyttjade servrar, optimera resursallokering och skala infrastruktur. I sin tur kan de sedan arbeta för att effektivt möta utvecklingen av efterfrågan på applikationer och tjänster.

 3. Kapacitetsplanering: Serverövervakning ger värdefull data för kapacitetsplanering. Genom att analysera historiska trender och förutsäga framtida resursbehov kan IT-team fatta välgrundade beslut angående serveruppgraderingar, skalningsstrategier och infrastrukturinvesteringar. Detta proaktiva tillvägagångssätt säkerställer att servermiljön kan hantera ökad arbetsbelastning och tillväxt men ändå förblir kompromisslös när det gäller prestanda.

 4. Säkerhet och efterlevnad: Övervakning av serverloggar och säkerhetshändelser gör det möjligt för IT-proffs att snabbt upptäcka och reagera på potentiella säkerhetshot. Intrångsförsök, obehörig åtkomst eller onormalt användarbeteende kan identifieras genom logganalys och anomalidetektering. Genom att övervaka serveraktiviteter kan IT-proffs säkerställa efterlevnad av branschregler och implementera nödvändiga säkerhetsåtgärder.

Viktiga egenskaper hos effektiva Server Monitoring-verktyg

När de väljer en serverövervakningslösning bör IT-proffs överväga följande väsentliga funktioner:

 • Realtidsövervakning: Verktyget ska ge realtidsinsyn i serverns prestanda, visa mätvärden och varningar när de inträffar.

 • Omfattande statistik: Leta efter verktyg som erbjuder relevanta mätvärden, som täcker CPU, minne, disk, nätverk och applikationsspecifika prestandaindikatorer.

 • Varningar och aviseringar: Oavsett om de kommer via e-post, SMS eller andra kommunikationskanaler, är möjligheten att konfigurera anpassningsbara varningar och ta emot aviseringar avgörande för snabba incidentsvar.

 • Historiska data och rapportering: Ett bra serverövervakningsverktyg bör lagra historiska prestandadata och tillhandahålla intuitiva rapporteringsmöjligheter. På så sätt kan IT-team analysera trender, generera insikter och visa efterlevnad.

 • Skalbarhet och flexibilitet: Välj ett verktyg som skalas med din servermiljö och som stöder olika operativsystem och servertyper, inklusive fysiska, virtuella och cloud-baserade servrar.

Allt detta för att påminna dig om att övervakning av dina nätverk och gårdar är en oumbärlig praxis för IT-team, särskilt de som ansvarar för att hantera och underhålla serverinfrastruktur. Genom att utnyttja serverövervakningsverktyg och anta proaktiva övervakningsstrategier kan företag och större organisationer förbättra serverns prestanda, maximera drifttiden och leverera optimala användarupplevelser.

Förmågan att identifiera potentiella problem innan de påverkar verksamheten innebär att du effektivt kan hantera serverrelaterade utmaningar och säkerställa ditt företag och dina kunder en robust och pålitlig IT-miljö.

Den bästa Server Monitoring-programvaran

 • Nagios XI: bästa allrounder för omfattande serverövervakning;

 • Zabbix: bästa serverövervakningslösning med öppen källkod;

 • SolarWinds: bäst för nätverks- och serverprestandaövervakning;

 • Datadog: bästa konsoliderade övervakningsplattformen;

 • PRTG Network Monitor: bäst för enkel installation och användbarhet;

 • What'sUp Gold: bäst för Windows-serverövervakning;

 • TSplus Server Monitoring: bäst för enkelhet, effektivitet och prisvärdhet.

Nagios logotyp

1. Nagios XI

Denna allrounder erbjuder omfattande serverövervakning. Nagios XI tillhandahåller realtidsövervakning av operativsystem, applikationer och infrastrukturprestanda. Med en robust övervakningsmotor och ett uppdaterat webbgränssnitt visar den utmärkta visualiserings- och rapporteringsmöjligheter.

Fördelar:
 • Omfattande övervakning: Nagios XI erbjuder realtidsövervakning av operativsystem, applikationer och infrastrukturprestanda, vilket ger en centraliserad bild av din server- och nätverksdrift.

 • Robust övervakningsmotor: Med sin robusta övervakningsmotor kan Nagios XI hantera ett brett utbud av övervakningsuppgifter och stöder olika tredjeparts plugins, vilket gör den mycket anpassningsbar för att övervaka olika typer av applikationer.

Nackdelar:
 • Brant inlärningskurva: Nagios XI kan vara utmanande att konfigurera och konfigurera, särskilt för nybörjartekniker eller organisationer utan tillräckligt IT-stöd.

 • Komplex konfiguration: Konfigurationsprocessen för Nagios XI kan vara överväldigande, eftersom den kräver hantering av textfiler för anpassning och finjustering.

Zabbix logotyp

2. Zabbix

Detta är vårt bästa val för serverövervakningslösningar med öppen källkod. Zabbix är ett gratis Linux-serverövervakningsverktyg med öppen källkod som erbjuder övervakning på företagsnivå. Det ger ett användarvänligt webbgränssnitt och anpassningsbar statistik och stöder olika servrar och operativsystem.

Fördelar:
 • Övervakning på företagsnivå: Zabbix är en övervakningslösning på företagsnivå som stöder övervakning av servrar, nätverk, cloud-tjänster, applikationer och tjänster. Den erbjuder omfattande övervakningsmöjligheter för storskalig infrastruktur.

 • Webbgränssnittskonfiguration: Zabbix tillåter konfiguration direkt från sitt webbgränssnitt, vilket förenklar installationsprocessen jämfört med verktyg som kräver manuell redigering av konfigurationsfiler.

Nackdelar:
 • Initial installationskomplexitet: Medan Zabbix tillhandahåller kraftfulla övervakningsmöjligheter, kan den initiala installationsprocessen vara komplex och kräver noggrann konfiguration och anpassning för att passa specifika övervakningsbehov.

 • Resurskrävande: Zabbix kan vara resurskrävande, särskilt när man övervakar ett stort antal enheter och samlar in en stor mängd data, vilket kan påverka prestandan om den inte hanteras på rätt sätt.

Solarwinds logotyp

3. SolarWinds

Bästa serverövervakningsprogramvara för nätverks- och serverprestandaövervakning. SolarWinds Server & Application Monitor är en heltäckande lösning för övervakning av servrar, virtualisering, diskutrymme, konfigurationer och säkerhetskopieringar. Den erbjuder fördefinierade mallar, snabb installation och integration med andra SolarWinds-verktyg.

Fördelar:
 • Stora fördefinierade mallar: SolarWinds erbjuder ett brett utbud av fördefinierade mallar (över 1 200) för olika typer av servrar och cloud-tjänster, vilket möjliggör snabb och enkel installation och övervakning.

 • Omfattande övervakningslösningar: SolarWinds tillhandahåller övervakningslösningar för serverinfrastruktur, applikationer, databaser och säkerhet, som täcker flera aspekter av IT-drift.

Nackdelar:
 • Kostnad: SolarWinds produkter, inklusive serverövervakningslösningar, är vanligtvis kommersiella och kommer med en prislapp. Kostnaden kan vara ett övervägande för mindre företag med begränsade budgetar.

 • Inlärningskurva för avancerade funktioner: Även om SolarWinds erbjuder omfattande funktioner och möjligheter, kan vissa av de mer avancerade funktionerna kräva tid och ansträngning för att helt förstå och använda.

Datadog-logotyp lila

4. Datadog

Som en konsoliderad övervakningsplattform är Datadog en centraliserad övervakningsplattform för servrar, applikationer och stackar. Det ger realtidsmätningar, källkontroll och buggspårningsintegrering. Datadog ger dessutom omfattande insikter i applikationer och dataflöden.

Fördelar:
 • Unified Monitoring Platform: Datadog tillhandahåller en konsoliderad övervakningsplattform som täcker servrar, applikationer och stackar, och erbjuder en centraliserad instrumentpanel för observerbarhet i realtid över hela teknikstacken.

 • Rich Integration Ecosystem: Datadog integreras med många verktyg och tjänster, vilket gör det möjligt för användare att kombinera och analysera data från olika källor, vilket ger en holistisk bild av sin miljö.

Nackdelar:
 • Initial installation och konfiguration: Den initiala installationen och konfigurationen av Datadog kan kräva lite tid och ansträngning, särskilt när man integrerar med olika system och definierar skräddarsydda övervakningsinställningar.

 • Prissättning: Även om Datadog erbjuder värdefulla funktioner, kan prissättningen vara ett övervägande för mindre organisationer, eftersom det inte är ett gratis verktyg och kostnaden kan variera beroende på volymen av övervakade resurser.

PRTG nätverksmonitor logotyp

5. PRTG Network Monitor:

Här är vårt favoritövervakningsverktyg för enkel installation och användbarhet. PRTG Network Monitor är ett användarvänligt verktyg som passar både små och företagsmiljöer. Den erbjuder anpassningsbara instrumentpaneler, realtidsövervakning och ett brett utbud av fördefinierade mallar för snabb installation och konfiguration.

Fördelar:
 • Användarvänligt gränssnitt: PRTG Network Monitor erbjuder ett användarvänligt gränssnitt som gör det enkelt för användare att ställa in och konfigurera övervakningsparametrar utan omfattande teknisk kunskap.

 • Mångsidig övervakningskapacitet: PRTG Network Monitor stöder infrastrukturövervakning, flödes- och paketsniffning och erbjuder ett brett utbud av sensorer för att övervaka olika aspekter av nätverket.

Nackdelar:
 • Begränsad gratisversion: Även om PRTG Network Monitor erbjuder en gratisversion, kommer den med begränsningar när det gäller antalet sensorer som kan övervakas, vilket gör den mindre lämplig för större miljöer.

 • Prisstruktur: Prisstrukturen för PRTG Network Monitor baseras på antalet använda sensorer, vilket kan resultera i högre kostnader när antalet övervakade element ökar.

What'sUp Gold-logotyp

6. What'sUp Gold

För att fokusera på Windows-serverövervakning är detta det bästa verktyget. What'sUp Gold är verkligen specialiserat på att övervaka Windows-servrar, applikationer, virtuella maskiner och trafikflöden. Den erbjuder detaljerade interaktiva kartor, realtidsvarningar och integrationer med andra applikationer. Allt detta ger effektiv övervakning och förvaltning.

Fördelar:
 • Omfattande nätverksövervakning: What'sUp Gold tillhandahåller omfattande nätverksövervakningsfunktioner, inklusive lager 2/3-upptäckt, trafikflödesövervakning och applikationsövervakning i Windows-, Java- och LAMP-miljöer.

 • Interaktiva nätverkskartor: What'sUp Gold erbjuder interaktiva kartor som visualiserar hela nätverksinfrastrukturen, ger en central vy och möjliggör effektiv övervakning och hantering.

Nackdelar:
 • Windows-centrerad fokus: Medan What'sUp Gold stöder övervakning av olika miljöer, har det ett starkare fokus på Windows-servrar och kan ha jämförelsevis färre funktioner för andra operativsystem.

 • Begränsat gratisalternativ: What'sUp Gold tillhandahåller inte ett gratis alternativ, och företag måste konfigurera prissättning och prenumerationsplaner baserat på deras specifika behov.

TSplus Server Monitoring logotyp

7. TSplus Server Monitoring

Sist men inte minst, här är vår favorit för enkelhet, effektivitet och prisvärdhet, TSplus Server Monitoring. Vår alldeles egna övervakningsprogramvara är enkel att installera och använda och kommer att övervaka dina Windows- och Linux-servrar. Det är idealiskt för att hämta historisk och realtidsdata om dina servrar men även webbplatser, användare och applikationer.

Fördelar:
 • Utmärkt service och support efter försäljning: Kunder och återförsäljare uppskattar service och support från TSplus. Företaget går utöver det vanliga för att hjälpa sina kunder. Denna nivå av support säkerställer att alla användare har nödvändig vägledning och hjälp med att använda och felsöka sin programvara.

 • Pålitlig och stabil prestanda: Feedback indikerar att TSplus Server Monitoring levererar en stabil och pålitlig övervakningslösning. Användare värdesätter möjligheten att vara beroende av programvaran för sina behov av serverövervakning, särskilt i miljöer med hög samtidig inloggning och serveranvändning.

 • Användarvänligt gränssnitt: Många kunder har berömt det användarvänliga gränssnittet för TSplus Server Monitoring. De uppskattar dess intuitiva design, vilket gör det enkelt att navigera och komma åt viktiga serverövervakningsfunktioner. Det förenklade webbläsarliknande gränssnittet tillåter användare att snabbt se och förstå servermått och generera varningar och rapporter utan att kräva omfattande teknisk kunskap.

Nackdelar:
 • Ytterligare information kan behövas för att bedöma integrationsmöjligheter med andra verktyg eller system. Detta kan vara en nackdel för företag som redan har befintliga övervakningslösningar eller kräver integration med andra IT-hanteringsplattformar. Kunder skulle vilja bli medvetna om hur TSplus Server Monitoring kommer att integreras i deras övergripande övervakningsekosystem.

 • Kommer att dra nytta av bredare OS-kompatibilitet. För närvarande accepterar TSplus Server Monitoring Windows och Linux-servrar samt alla webbplatser.

Prissammanfattning av de 7 bästa Server Monitoring-programvaran

Liksom de flesta produkter sträcker sig priserna för serverövervakningsprogramvara från gratisalternativ till prenumerationsbaserade planer, och vissa har till och med livstidslicenser. Tänk på funktionerna, skalbarheten och supporten som tillhandahålls av varje verktyg för att fatta ett välgrundat beslut baserat på din budget och dina krav.

Här är en sammanfattning av prissättningen för programvaran som nämns i den här artikeln:

Innan du hoppar in – Vad ska du leta efter i Server Monitoring-programvaran?

När du väljer programvara för serverövervakning, överväg faktorer som automatiseringsmöjligheter, användarvänlighet, skalbarhet och integrationsalternativ. Leta efter funktioner som passar dina specifika övervakningsbehov, inklusive skalbarhet när ditt företag växer.

Tänk också på kostnaden. Tänk på att kostnaden kommer att vara både ekonomisk och i tid och personal. Ditt företag kan dra nytta av att sprida finansiella kostnader på lång sikt eller från en förskottsinvestering. Du kanske har personal som har skickligheten och tiden att anpassa ett mångsidigt konfigurerbart verktyg till dina behov. Eller så kanske dina team redan är uttänjda och vill ha ett verktyg som kommer att vara igång i en bock och sparar dem extra arbete.

Var och en av dessa faktorer och mer kan ta tid att balansera. Var beredd att kompromissa med de lämpliga aspekterna och var mindre flexibel på nyckelpunkterna.

För att avsluta vår rundtur i den bästa Server Monitoring-mjukvaran – vad händer härnäst?

Sammanfattningsvis är det avgörande att välja rätt serverövervakningsprogramvara för att bibehålla optimal serverprestanda och minimera driftstopp. Vi hoppas att den här artikeln hjälpte dig att bedöma dina specifika behov, utvärdera funktionerna och kostnaderna för varje verktyg och välja det som bäst passar dina affärsbehov.

Kom ihåg att investering i robust serverövervakningsprogram är en investering i stabiliteten och effektiviteten hos din IT-infrastruktur. Det är därför vi är så stolta över tillgängliga priser för våra licenser och enkelheten hos våra konsoler. Vad som än händer, prova de produkter du vill välja. Detta hjälper dig att bestämma mer klokt och hålla dina servrar igång på sitt bästa.

Dela med sig:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Ditt TSplus-team
Ditt TSplus-team
Prata med oss

Upptäck TSplus

Enkla, robusta och prisvärda Remote Access-lösningar för IT-proffs.

Behöver du prata med försäljningen?

Contact vårt regionala säljteam för att få hjälp.
TSplus Global Team

Senaste artiklarna

Gå med i över 500 000 företag

Vi är betygsatta Excellent
fem stjärnor grön ikon
4,8 av 5
TSplus
4.8
112 recensioner
Helgard S.
06:54 6 22 juli
Support från TSPlus är alltid snabb och hjälpsam. Jag rekommenderar starkt produkten och supportpersonalen.
Jared E.
15:19 10 juni 22
Bra produkt för att ansluta flera användare till en Windows-server. Mycket billigare än att köpa Windows Server-licenser.
JOEL (Joel Dominic D A.
12:22 9 22 juni
Bästa lågkostnadslösningen för fjärråtkomst till dina Windows-appar.
Vinal Singh H.
12:38 06 22 juni
Nyligen hade vi ett problem med universell utskrift och jag måste säga att TSPLUS-teamet har löst problemet i tid. Jag blev också positivt överraskad av TSPLUS-teammedlemmen som gjorde en fjärrinloggning... för att hjälpa till med mitt problem eftersom jag inte var säker på vad jag skulle förvänta mig när vi köpte deras produkt. Hittills är jag nöjd med deras stöd och inom en mycket nära framtid planerar vi att köpa ytterligare ett TSPLUS-abonnemang.läs mer
sol G.
07:56 03 22 maj
Din produkt och ditt supportteam är utmärkta. Det hjälper mycket, jag uppskattar det.
Eugen T.
12:35 28 22 apr
TSplus-stöd gör ett mycket bra jobb. De hjälper mig alltid om jag behöver det.
relaterade inlägg