TSplus

Видео уроци

Първи стъпки с TSplus

Част 1 от нашата поредица от видео уроци „Първи стъпки“. 

Ето основно ръководство за настройка, което ще ви преведе през общите конфигурации за инсталиране и настройка.

Първи стъпки с V12

В част 2 от нашата поредица „Първи стъпки“ ще ви покажем предимствата на новия TSplus V12 Admintool и Dashboard.

Научете за методите за свързване TSplus, как да добавяте потребители и да публикувате приложения за тях.

Управление на уеб портал

Научете за управлението на уеб сървъра – Html5, клиенти за връзка с RemoteApp и персонализиране на уеб портал.

Преносим клиентски генератор

Научете как да персонализирате и генерирате клиенти за връзка с мощния TSplus Portable Client Generator.

Възлагане на приложения

Научете как да създавате и възлагате приложения
на вашите потребители в този видеоклип.

TSplus Универсален принтер

Инсталацията без драйвер, високо конфигурируема и широката база от поддържани принтери правят универсалния принтер TSplus
мощен инструмент за потребители в движение!