TSplus.net Trình bày Phạm vi Giải pháp Remote Access với Thiết kế mới

ảnh chụp màn hình mới tsplus.net giải pháp truy cập từ xa

Vào thứ Hai, ngày 3 tháng 5, TSplus đã cập nhật trang web công ty tsplus.net với một giao diện mới. Quá trình thiết kế lại đã được thực hiện trong ba tháng qua, với một mục tiêu: trình bày phạm vi mới của phần mềm TSplus cho Remote Access, An ninh mạng và Quản trị mạng, một cách rõ ràng và chuyên nghiệp. Trang web TSplus mới nhằm tăng cường sự công nhận thương hiệu của công ty TSplus với tư cách là công ty dẫn đầu về công nghệ trên toàn thế giới về các giải pháp truy cập từ xa cho các chuyên gia CNTT.