Phát triển chiến lược Remote Access cho doanh nghiệp của bạn

TSplus Remote Access News

Đại dịch COVID-19 có thể đã buộc nhiều người từ bỏ các thiết lập của công ty để thiết lập công việc tại nhà, nhưng điều đó không có nghĩa là chiến lược kinh doanh phải mất đi. Tìm hiểu cách điều khiển từ xa có thể hoạt động cho công ty của bạn. 

COVID-19 nêu bật nhu cầu bảo mật Remote Access

Đại dịch đã thay đổi hoạt động hàng ngày của nhiều doanh nghiệp. Nó có nghĩa là một cách sống và kiếm tiền khác. Điều này bao gồm chương trình làm việc tại nhà, nơi nhân viên được chuyển ra khỏi văn phòng công ty để tiếp tục làm việc tại nhà của họ. Do đó, nhu cầu truy cập từ xa an toàn trong COVID-19 đã được nhấn mạnh.

Công bố TSplus Remote Support, Giải pháp thay thế tốt nhất cho TeamViewer và LogMeIn để Chia sẻ màn hình và Điều khiển từ xa trên PC.

TSplus Đồ thị Remote Support

Hôm nay, TSplus rất vui mừng được thông báo về bản phát hành đầu tiên của Remote Support: một giải pháp thông minh, an toàn và tiết kiệm chi phí để hỗ trợ từ xa hiệu quả thông qua điều khiển Remote Desktop và chia sẻ phiên Windows. Remote Support là sự bổ sung gần đây nhất cho dòng sản phẩm TSplus phong phú dành cho Remote Access, Application Delivery, An ninh mạng và Quản trị máy chủ để thâm nhập vào một thị trường tiềm năng cao.