Cổng ứng dụng web giống Citrix

Với TSplus, người dùng của bạn có thể truy cập ứng dụng của họ trực tiếp từ Internet, chỉ bằng cách nhấp vào biểu tượng ứng dụng.

Nhập mã PIN để kết nối

Với TSplus, người dùng của bạn sẽ chỉ phải nhập mã PIN để truy cập các ứng dụng của họ.

Nhập địa chỉ email của bạn để kết nối

Thật thông minh: sử dụng địa chỉ email người dùng của bạn làm thông tin xác thực để truy cập các ứng dụng của họ.

Tự động khởi động các ứng dụng của bạn

Trong ví dụ này, người dùng sẽ không phải nhập bất kỳ thông tin đăng nhập nào. Các ứng dụng của riêng anh ấy sẽ tự động khởi động.

Nó có thể là giải pháp tốt nhất nếu ứng dụng của bạn bao gồm quy trình đăng nhập riêng (Đăng nhập một lần).

Cổng thông tin đăng nhập truy cập web

Với trang đăng nhập này, người dùng có thể tự do lựa chọn ứng dụng khách truy cập web ưa thích của mình:

  • Ứng dụng khách HTML5
  • Máy khách Windows (Standard / RemoteApp)