TSplus Technology

Gia hạn các bản cập nhật và dịch vụ hỗ trợ TSplus của bạn

1. Giấy phép hiện có của bạn
2. Cập nhật & Hỗ trợ

Chọn phiên bản giấy phép TSplus và số lượng người dùng của bạn:

Phiên bản

Số lượng người dùng

Chọn gói và thời lượng Dịch vụ Hỗ trợ & Cập nhật của bạn

năm (15% giá giấy phép)
Dịch vụ miễn phí
Dịch vụ hỗ trợ & cập nhật
Hỗ trợ diễn đàn và Câu hỏi thường gặp
Thời gian phản hồi ban đầu (Trong giờ làm việc) - 12 giờ
Hỗ trợ email -
Tải xuống và áp dụng các bản cập nhật phần mềm -
Giấy phép rehosting -

Hoặc Mua Giấy phép Hỗ trợ Dài hạn

Là một tổ chức lớn, bạn có thể không muốn cập nhật TSplus cho mọi tính năng và cải tiến mới. TSplus LTS là lựa chọn phù hợp cho bạn. Bạn có thể sử dụng cùng một phiên bản trong thời gian dài hơn và vẫn được hưởng lợi từ các bản cập nhật bảo mật và dịch vụ Hỗ trợ đảm bảo tính ổn định của cài đặt của bạn.

Giấy phép đặc biệt này được hỗ trợ trong hai năm. Một phiên bản LTS mới từ phiên bản TSplus hiện tại được xuất bản hàng năm trước khi một phiên bản chính mới được phát hành. Để biết thêm thông tin, hãy kiểm tra tài liệu trực tuyến.

Để được hưởng lợi từ Giấy phép LTS TSplus, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại - sales@terminalserviceplus.com / sales@tsplus.net

Chúng tôi ở đây để giúp đỡ!

Giá bản quyền vĩnh viễn TSplus không bao gồm phí Cập nhật & Dịch vụ hỗ trợ hàng năm. Để luôn cập nhật và bảo vệ cài đặt TSplus của bạn, bạn nên đăng ký và gia hạn phí Cập nhật & Dịch vụ hỗ trợ hàng năm.

Phí Cập nhật & Dịch vụ hỗ trợ hàng năm đảm bảo bạn nhận được tất cả các thay đổi phần mềm, cập nhật các bản vá, sửa lỗi và thậm chí cả các phiên bản hoàn toàn mới của TSplus. Trong thời gian sử dụng dịch vụ, bạn cũng sẽ được hưởng lợi từ sự trợ giúp của Nhóm hỗ trợ trực tuyến của chúng tôi.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Bản cập nhật và Dịch vụ hỗ trợ TSplus, vui lòng gửi email đến Người quản lý nhóm hỗ trợ của chúng tôi: olivier.benoit@tsplus.net