Mua Công cụ Đồng hành cho giấy phép TSplus của bạn

Thêm các tính năng TSplus Remote Work, TSplus Remote Support, Advanced Security, Server Genius hoặc Xác thực hai yếu tố vào giấy phép TSplus của bạn.

  • TSplus Remote Work biểu tượng nhỏ Remote Work
  • Tải xuống phần mềm Remote Support Remote Support
TSplus Remote Work biểu tượng nhỏ    Remote Work -Truy cập Ứng dụng của bạn, làm việc ở mọi nơi
Giấy phép vĩnh viễn
 
 
Giá bán
 
Giấy phép vĩnh viễn cho mỗi máy trạm
 
 
$25
TSplus Remote Support -   Để chia sẻ màn hình
Giấy phép vĩnh viễn
 
 
Giá bán
 
Lên đến 5 đại lý
 
 
$250
Lên đến 10 đại lý
 
 
$500
Lên đến 15 đại lý
 
 
$750
Lên đến 20 đại lý
 
 
$1000
Lên đến 25 đại lý
 
 
$1250
  • TSplus Advanced Security biểu tượng nhỏ Advanced Security
  • TSplus 2FA biểu tượng nhỏ 2FA
  • TSplus Server Genius biểu tượng nhỏ Server Genius
  • TSplus Virtual Printer biểu tượng nhỏ Virtual Printer
TSplus Advanced Security biểu tượng nhỏ   Advanced Security
Giấy phép vĩnh viễn cho mỗi máy chủ
Giá bán
 

  Bảo mật cần thiết

Bảo vệ vũ phu, bảo vệ Tổ quốc, giới hạn giờ làm việc ...
$50

  Bảo vệ cuối cùng

Bảo vệ đầy đủ bao gồm Anti-Ransomware, chế độ Kiosk và nhiều hơn nữa ...
$250
TSplus 2FA biểu tượng nhỏ   2FA -Thêm một lớp bảo mật bổ sung
Giấy phép vĩnh viễn cho mỗi máy chủ
Giá bán
 
2FA - Xác thực hai yếu tố
$250
TSplus Server Genius biểu tượng nhỏ   Server Genius -Giám sát máy chủ và trang web của bạn
Giấy phép vĩnh viễn
May chủ
Trang web
Giá bán
 
Giấy phép Server Genius - Phiên bản Essentials
1
1
$90
Giấy phép Server Genius - Phiên bản khởi động
5
5
$350
Giấy phép Server Genius - Phiên bản dành cho doanh nghiệp
10
10
$650
TSplus Virtual Printer biểu tượng nhỏ   TSplus Virtual Printer -Nâng cao chức năng in từ xa của bạn
Giấy phép vĩnh viễn cho mỗi máy chủ
Giá bán
 
Giấy phép Virtual Printer - Tối đa 5 người dùng
$90
Giấy phép Virtual Printer - Tối đa 10 người dùng
$150
Giấy phép Virtual Printer - Không giới hạn số lượng người dùng
$250

Nâng cấp các công cụ đồng hành giấy phép hiện có

  • TSplus Advanced Security biểu tượng nhỏ Nâng cấp Advanced Security
  • TSplus Server Genius biểu tượng nhỏ Nâng cấp Server Genius
TSplus Advanced Security Biểu tượng nhỏ cuối cùng   Nâng cấp lên Bảo vệ tối ưu
Giấy phép vĩnh viễn cho mỗi máy chủ
Giá bán
 
Nâng cấp Advanced Security Essentials lên Ultimate Edition
$200
TSplus Server Genius biểu tượng nhỏ   Nâng cấp Server Genius
Giấy phép vĩnh viễn
May chủ
Giá bán
 
Nâng cấp Server Genius Essentials lên Startup Edition
+4
$260
Nâng cấp Server Genius Startup lên phiên bản Business
+5
$300
Nâng cấp Server Genius Essentials lên phiên bản Business
+9
$560