Bảng giá

 • TSplus Enterprise + biểu tượng nhỏ TSplus Enterprise Plus
 • TSplus Enterprise biểu tượng nhỏ Doanh nghiệp TSplus
 • TSplus biểu tượng nhỏ Web di động Web di động TSplus
 • TSplus Virtual Printer biểu tượng nhỏ Máy in Tsplus
 • Biểu tượng nhỏ Hệ thống TSplus Hệ thống TSplus
TSplus Enterprise + biểu tượng nhỏ  TSplusEnterprise Plus
Giấy phép vĩnh viễn cho mỗi máy chủ
Giá bán
Giấy phép TSplus - Tối đa 3 người dùng
$720
Giấy phép TSplus - Tối đa 5 người dùng
$850
Giấy phép TSplus - Tối đa 10 người dùng
$1150
Giấy phép TSplus - Tối đa 25 người dùng
$1550
Giấy phép TSplus - Không giới hạn số lượng người dùng
$1900
TSplus Enterprise biểu tượng nhỏ  TSplusPhiên bản doanh nghiệp
Giấy phép vĩnh viễn cho mỗi máy chủ
Giá bán
Giấy phép TSplus - Tối đa 3 người dùng
$220
Giấy phép TSplus - Tối đa 5 người dùng
$350
Giấy phép TSplus - Tối đa 10 người dùng
$650
Giấy phép TSplus - Tối đa 25 người dùng
$1050
Giấy phép TSplus - Không giới hạn số lượng người dùng
$1400
TSplus biểu tượng nhỏ Web di động   TSplusPhiên bản Web Di động
Giấy phép vĩnh viễn cho mỗi máy chủ
Giá bán
Giấy phép TSplus - Tối đa 3 người dùng
$200
Giấy phép TSplus - Tối đa 5 người dùng
$300
Giấy phép TSplus - Tối đa 10 người dùng
$550
Giấy phép TSplus - Tối đa 25 người dùng
$1000
Giấy phép TSplus - Không giới hạn số lượng người dùng
$1300
TSplus Virtual Printer biểu tượng nhỏ   TSplusPhiên bản máy in
Giấy phép vĩnh viễn cho mỗi máy chủ
Giá bán
Giấy phép TSplus - Tối đa 3 người dùng
$120
Giấy phép TSplus - Tối đa 5 người dùng
$200
Giấy phép TSplus - Tối đa 10 người dùng
$350
Giấy phép TSplus - Tối đa 25 người dùng
$720
Giấy phép TSplus - Không giới hạn số lượng người dùng
$1100
Biểu tượng nhỏ Hệ thống TSplus   TSplusPhiên bản hệ thống
Giấy phép vĩnh viễn cho mỗi máy chủ
Giá bán
Giấy phép TSplus - Tối đa 3 người dùng
$90
Giấy phép TSplus - Tối đa 5 người dùng
$150
Giấy phép TSplus - Tối đa 10 người dùng
$250
Giấy phép TSplus - Tối đa 25 người dùng
$600
Giấy phép TSplus - Không giới hạn số lượng người dùng
$950
 • TSplus 2FA biểu tượng nhỏ 2FA - Xác thực 2 yếu tố
 • TSplus Advanced Security biểu tượng nhỏ TSplus Advanced Security
 • TSplus Server Genius biểu tượng nhỏ Server Genius
 • TSplus Virtual Printer biểu tượng nhỏ Virtual Printer
TSplus 2FA biểu tượng nhỏ   2FA - Xác thực hai yếu tốThêm một lớp bảo mật bổ sung
Giấy phép vĩnh viễn cho mỗi máy chủ
Giá bán
2FA - Xác thực hai yếu tố
$250
TSplus Advanced Security biểu tượng nhỏ  TSplus Advanced SecurityBảo mật máy chủ RDS của bạn
Giấy phép vĩnh viễn
Giá bán
Giấy phép TSplus Advanced Security - Cơ bản về bảo mật
$50
Giấy phép TSplus Advanced Security - Bảo vệ tối ưu
$250
TSplus Server Genius biểu tượng nhỏ  Server GeniusGiám sát máy chủ và trang web của bạn
Giấy phép vĩnh viễn cho mỗi máy chủ
May chủ
Trang web
Giá bán
Giấy phép Server Genius - Phiên bản Essentials
1
1
$90
Giấy phép Server Genius - Phiên bản khởi động
5
5
$350
Giấy phép Server Genius - Phiên bản dành cho doanh nghiệp
10
10
$650
TSplus Virtual Printer biểu tượng nhỏ  TSplus Virtual PrinterNâng cao chức năng in từ xa của bạn
Giấy phép vĩnh viễn
Giá bán
Giấy phép TSplus - Tối đa 5 người dùng
$90
Giấy phép TSplus - Tối đa 10 người dùng
$150
Giấy phép TSplus - Không giới hạn số lượng người dùng
$250
 • Hỗ trợ và cập nhật biểu tượng nhỏ Cập nhật & Dịch vụ hỗ trợ
 • nâng cấp biểu tượng nhỏ TSplus Bản nâng cấp
Hỗ trợ và cập nhật biểu tượng nhỏ  Cập nhật & Dịch vụ hỗ trợCập nhật lên phiên bản mới nhất TSplus và nhận hỗ trợ
Thời lượng
Giá bán
Cập nhật & Dịch vụ hỗ trợ - 1 năm
21% giá giấy phép TSplus
Cập nhật & Dịch vụ hỗ trợ - 2 năm
18% của giá giấy phép TSplus
Cập nhật & Dịch vụ hỗ trợ - 3 năm
15% của giá giấy phép TSplus
nâng cấp biểu tượng nhỏ TSplus   Bản nâng cấpThêm người dùng và / hoặc thay đổi phiên bản cho giấy phép TSplus hiện có
Sự miêu tả
Giá bán
Nâng cấp người dùng và / hoặc ấn bản từ giấy phép TSplus hiện có
Chênh lệch giá + 10%