Mga Tuntunin ng Paggamit

TSplus software ng kasunduan sa lisensya

Mangyaring basahin ang mga sumusunod na tuntunin at kundisyon bago gamitin ang TSplus na nai-download na software. Ang paggamit ng software, kung na-download, ay nangangahulugang tinatanggap mo ang mga tuntunin at kundisyon na ito at nauunawaan na ang mga ito ay ligal na magbubuklod sa iyo at sa Terminal Service Plus. Kung hindi ka sumasang-ayon sa mga tuntunin at kundisyon na ito, o ayaw mong ang mga ito ay nagbubuklod sa iyo, dapat mong tanggalin ang na-download na software mula sa anumang medium ng imbakan na ito ay nakaimbak.

Pagmamay-ari

Kinikilala at sinasang-ayunan mo na ang Terminal Service Plus ("licensor") ay ang may-ari ng TSplus ng lahat ng mga karapatan, titulo at interes sa at sa na-download na TSplus software at mga programang computer na nakapaloob dito sa nababasa ng machine na object code form pati na rin ang kasamang gumagamit dokumentasyon kasama ang lahat ng kasunod na mga kopya nito, anuman ang media o form kung saan maaaring mayroon sila (sama-sama ang "software"). Protektado ang software ng mga batas sa copyright at mga probisyon sa kasunduan sa internasyonal, at ang kasunduan sa lisensya na ito ay hindi maihahatid sa iyo ng anumang interes sa o sa software, digital na nilalaman, o anumang kasamang naka-print na materyales, ngunit isang limitadong karapatan lamang ng paggamit at limitadong pagpaparami na matanggal alinsunod sa mga tuntunin ng kasunduan sa lisensya na ito.

Pagbibigay ng Lisensya ng lisensya

Nagbibigay ang licensor sa pamamagitan nito, at tatanggapin mo, isang walang kasamang lisensya upang magamit ang software alinsunod sa mga tuntunin ng kasunduang ito.

Remote Desktop / Remote na Tulong

Naglalaman ang Software ng mga teknolohiya ng Remote Desktop (RDS) at Remote na Tulong na nagbibigay-daan sa pag-install ng Software o mga application sa server na TSplus (pagkatapos ay tinukoy bilang isang Host Device) na ma-access mula sa ibang mga Device. Maaari mong gamitin ang tampok na Remote Desktop (RDS) ng Software upang ma-access ang Host Device mula sa anumang Device, sa kondisyon na kumuha ka ng isang hiwalay na lisensya ng Software para sa Device na iyon. Kapag gumagamit ka ng Remote na Tulong (o iba pang software na nagbibigay ng katulad na pag-andar para sa isang katulad na layunin) maaari kang magbahagi ng isang Session sa iba pang mga gumagamit nang walang anumang limitasyon sa bilang ng mga koneksyon sa Device at hindi nakakakuha ng mga karagdagang lisensya para sa Software. Para sa mga aplikasyon ng Microsoft at hindi Microsoft, dapat kang kumunsulta sa kasunduan sa lisensya na kasama ang naaangkop na software o makipag-ugnay sa naaangkop na tagapaglilisensya upang matukoy kung ang paggamit ng software na may Remote Desktop (RDS) o Remote na Tulong ay pinapayagan nang walang isang karagdagang lisensya.

Pagreserba ng mga karapatan

Ang lahat ng mga karapatang hindi malinaw na ipinagkaloob sa iyo ng kasunduan sa lisensya na ito ay nakalaan sa pamamagitan ng tagapaglisensya.

Demo

Ang bersyon ng Demo ng software ay maaari lamang magamit para sa mga layunin ng pagsusuri o para sa paggamit na hindi pang-komersyo. Sa kaso ng paggamit sa komersyo, kinakailangan kang bumili ng isang lisensya ng normal na bersyon ng TSplus software.

Walang disass Assembly

Nauunawaan at napagkasunduan na huwag mong kopyahin ang programa sa anumang nababasa ng makina o naka-print na form maliban sa pag-archive o para sa mga layunin ng pag-backup alinsunod sa mga tuntunin ng kasunduang ito, o hindi mo rin babaliktarin ang inhinyero, mabulok, disassemble, isalin, isama sa isa pang programa sa computer, takpan o alisin ang abiso sa copyright ng licensor o kung hindi man baguhin ang software.

Paglipat ng software

Hindi ka dapat mag-sublicense, magtalaga, o maglipat ng lisensya o software o anumang mga karapatan sa ilalim ng kasunduang ito nang walang paunang nakasulat na pahintulot ng licensor. Ang anumang pagtatangka kung hindi man mag-sublicense, magtalaga, o maglipat ng anuman sa mga karapatan, tungkulin, o obligasyon na narito ay walang bisa.

Mga update at bagong bersyon

Sa kaganapan na nabuo ang mga pag-update o bagong bersyon ng software, maaaring gawin ng licensor ayon sa pagpapasya nito, ang mga naturang pag-update at bagong bersyon sa iyo sa pagbabayad ng anumang kinakailangang bayarin. Kung ang software ay na-update at ginawang magagamit sa iyo, maaari mong gamitin ang pag-update ng software alinsunod sa mga tuntunin at kundisyon ng kasunduang ito sa lisensya.

Mga tuntunin at pagwawakas

Ang kasunduan sa lisensya na ito ay epektibo sa iyong pagbubukas ng pakete ng software, o ang paunang paggamit nito kung na-download, at magpapatuloy sa isang panahon ng sampung (10) taon maliban kung natapos nang mas maaga alinsunod sa mga tuntunin dito. Maaari mong wakasan ang kasunduan sa lisensya na ito sa anumang oras sa pamamagitan ng pag-uninstall ng software, na sinusundan ng pagbabalik ng software at lahat ng mga kopya nito at mga extract doon mula sa licensor.

Maramihang paggamit

Maaaring hindi mo magamit ang software sa dalawa o higit pang mga computer nang sabay-sabay. Para sa bawat computer kung saan mo nai-install ang software, kailangan mong bumili ng isang hiwalay na lisensya. Ang lisensya ay nakasalalay sa computer kung saan naka-install ang software. Kung sakaling kumuha ka ng isang bagong computer, dapat mong i-uninstall ang software mula sa nakaraang computer bago gamitin ang software sa bagong computer.

Pagrenta ng software

Pinapayagan kang gumamit ng software sa mga system na nirentahan sa iyong sariling mga customer. Gayunpaman, hindi nito binabago ang panuntunan tungkol sa Maramihang Paggamit; para sa bawat (nirentahang) computer kung saan mo nai-install ang software, kailangan mong bumili ng isang hiwalay na lisensya.

Maramihang media

Maaari mong matanggap ang software sa higit sa isang medium ng pag-iimbak. Maaari mo lamang gamitin ang isang medium sa isang solong computer. Maaaring hindi mo magamit, kopyahin, ipadala, arkilahan, renta, ibenta, italaga o kung hindi man ilipat ang iba pang daluyan sa ibang gumagamit o ibang computer.

Tulad ng

Ang programa ay ibinibigay "tulad" na walang anumang garantiya ng anumang uri, alinman sa ipahayag o ipinahiwatig, kasama, ngunit hindi limitado sa, ang ipinahiwatig na mga garantiya ng kakayahang mangangalakal at fitness para sa isang partikular na layunin. Hindi ginagarantiyahan ng Licensor na ang mga pagpapaandar na nilalaman ng software ay matutugunan ang iyong mga kinakailangan o na ang pagpapatakbo ng software ay hindi magambala o walang error. Ang ilang mga bansa ay hindi pinapayagan ang pagbubukod ng mga ipinahiwatig na garantiya, kaya ang pagbubukod sa itaas ay maaaring hindi mailapat sa iyo. Nagbibigay sa iyo ang warranty na ito ng mga tukoy na karapatang ligal, at maaari ka ring magkaroon ng iba pang mga karapatan na magkakaiba-iba sa bawat bansa.

Walang labag sa batas o ipinagbabawal na paggamit

Bilang isang kundisyon ng iyong paggamit ng software, hindi mo gagamitin ang software para sa anumang layunin na labag sa batas o ipinagbabawal ng mga tuntunin, kundisyon, at paunawang ito. Maaaring hindi mo magamit ang software sa anumang paraan na lumalabag sa mga naaangkop na batas.

Mga limitasyon ng pananagutan

Walang kaganapan mananagot ang licensor para sa anumang mga pinsala, kasama ngunit hindi limitado sa, nawalang kita, nawala na pagtipid, o iba pang mga espesyal, hindi sinasadya o kinahinatnan na pinsala na nagmula sa paggamit o kawalan ng kakayahang gamitin ang software kahit na ang licensor o ang awtorisadong dealer nito ay pinayuhan ng posibilidad ng naturang mga pinsala, o para sa anumang paghahabol ng anumang ibang partido. Sa anumang kaganapan, ang pinagsama-samang pananagutan ng licensor sa iyo o anumang iba pang third party para sa anumang pagkawala o pinsala na nagreresulta mula sa anumang mga paghahabol, kahilingan, o pagkilos na nagmula sa o na nauugnay sa kasunduang ito ay hindi dapat lumagpas sa bayad sa lisensya na binayaran mo sa licensor para sa lisensya at paggamit ng software na ito.

Kasunduan

Ang kasunduang ito ay bumubuo sa buong pag-unawa sa mga partido na nauugnay sa lisensya ng software, at tinatanggal at pinalitan ang lahat ng naunang kasunduan, pasalita o nakasulat, sa pagitan ng ikaw ng lisensya at ikaw, at inilaan bilang isang huling pagpapahayag ng kasunduan. Hindi ito mababago o susugan maliban sa isang sulatin na nilagdaan ng isang kinatawan ng empleyado ng licensor, at partikular na tumutukoy sa kasunduang ito. Ang kasunduang ito ay uunahin kaysa sa iba pang mga dokumento na maaaring magkasalungatan doon. Sa pamamagitan nito kinikilala mo na nabasa mo ang mga tuntunin at kundisyon ng lisensya ng program ng software na ito, nauunawaan ang mga ito, at sumasang-ayon na ikaw ay dapat na gaposin.