TSplus Remote Access

TSplus Remote Access యొక్క ప్రతి ఎడిషన్ కోసం ఏకకాలిక వినియోగదారుల సంఖ్య ద్వారా సర్వర్‌కు శాశ్వత లైసెన్స్‌ల ధర
 • TSplus ఎంటర్ప్రైజ్ + చిన్న చిహ్నం TSplus ఎంటర్ప్రైజ్ ప్లస్
 • TSplus ఎంటర్ప్రైజ్ చిన్న చిహ్నం TSplus ఎంటర్ప్రైజ్
 • TSplus మొబైల్ వెబ్ చిన్న చిహ్నం TSplus మొబైల్ వెబ్
 • TSplus Virtual Printer చిన్న చిహ్నం Tsplus ప్రింటర్
 • TSplus సిస్టమ్ చిన్న చిహ్నం TSplus సిస్టమ్
TSplus ఎంటర్ప్రైజ్ + చిన్న చిహ్నం  TSplusఎంటర్ప్రైజ్ ప్లస్
ప్రతి సర్వర్‌కు శాశ్వత లైసెన్స్
ధర
TSplus లైసెన్స్ - 3 మంది వినియోగదారులు
$720
TSplus లైసెన్స్ - 5 మంది వినియోగదారులు
$850
TSplus లైసెన్స్ - 10 మంది వినియోగదారులు
$1150
TSplus లైసెన్స్ - 25 మంది వినియోగదారులు
$1550
TSplus లైసెన్స్ - అపరిమిత సంఖ్యలో వినియోగదారులు
$1900
TSplus ఎంటర్ప్రైజ్ చిన్న చిహ్నం  TSplusఎంటర్ప్రైజ్ ఎడిషన్
ప్రతి సర్వర్‌కు శాశ్వత లైసెన్స్
ధర
TSplus లైసెన్స్ - 3 మంది వినియోగదారులు
$220
TSplus లైసెన్స్ - 5 మంది వినియోగదారులు
$350
TSplus లైసెన్స్ - 10 మంది వినియోగదారులు
$650
TSplus లైసెన్స్ - 25 మంది వినియోగదారులు
$1050
TSplus లైసెన్స్ - అపరిమిత సంఖ్యలో వినియోగదారులు
$1400
TSplus మొబైల్ వెబ్ చిన్న చిహ్నం   TSplusమొబైల్ వెబ్ ఎడిషన్
ప్రతి సర్వర్‌కు శాశ్వత లైసెన్స్
ధర
TSplus లైసెన్స్ - 3 మంది వినియోగదారులు
$200
TSplus లైసెన్స్ - 5 మంది వినియోగదారులు
$300
TSplus లైసెన్స్ - 10 మంది వినియోగదారులు
$550
TSplus లైసెన్స్ - 25 మంది వినియోగదారులు
$1000
TSplus లైసెన్స్ - అపరిమిత సంఖ్యలో వినియోగదారులు
$1300
TSplus Virtual Printer చిన్న చిహ్నం   TSplusప్రింటర్ ఎడిషన్
ప్రతి సర్వర్‌కు శాశ్వత లైసెన్స్
ధర
TSplus లైసెన్స్ - 3 మంది వినియోగదారులు
$120
TSplus లైసెన్స్ - 5 మంది వినియోగదారులు
$200
TSplus లైసెన్స్ - 10 మంది వినియోగదారులు
$350
TSplus లైసెన్స్ - 25 మంది వినియోగదారులు
$720
TSplus లైసెన్స్ - అపరిమిత సంఖ్యలో వినియోగదారులు
$1100
TSplus సిస్టమ్ చిన్న చిహ్నం   TSplusసిస్టమ్ ఎడిషన్
ప్రతి సర్వర్‌కు శాశ్వత లైసెన్స్
ధర
TSplus లైసెన్స్ - 3 మంది వినియోగదారులు
$90
TSplus లైసెన్స్ - 5 మంది వినియోగదారులు
$150
TSplus లైసెన్స్ - 10 మంది వినియోగదారులు
$250
TSplus లైసెన్స్ - 25 మంది వినియోగదారులు
$600
TSplus లైసెన్స్ - అపరిమిత సంఖ్యలో వినియోగదారులు
$950

TSplus సైబర్‌ సెక్యూరిటీ మరియు కంపానియన్ టూల్స్

అన్ని లైసెన్సులు శాశ్వతమైనవి మరియు ప్రతి సర్వర్‌కు.
 • TSplus 2FA చిన్న చిహ్నం 2FA - 2 కారకం ప్రామాణీకరణ
 • TSplus Advanced Security చిన్న చిహ్నం TSplus Advanced Security
 • TSplus Server Genius చిన్న చిహ్నం Server Genius
 • TSplus Virtual Printer చిన్న చిహ్నం Virtual Printer
TSplus 2FA చిన్న చిహ్నం   2FA - రెండు కారకాల ప్రామాణీకరణభద్రత యొక్క అదనపు పొరను జోడించండి
ప్రతి సర్వర్‌కు శాశ్వత లైసెన్స్
ధర
2FA - రెండు కారకాల ప్రామాణీకరణ
$250
TSplus Advanced Security చిన్న చిహ్నం  TSplus Advanced Securityమీ RDS సర్వర్‌ను సురక్షితం చేయండి
ప్రతి సర్వర్‌కు శాశ్వత లైసెన్స్
ధర
TSplus Advanced Security లైసెన్స్ - సెక్యూరిటీ ఎస్సెన్షియల్స్
$50
TSplus Advanced Security లైసెన్స్ - అల్టిమేట్ ప్రొటెక్షన్
$250
TSplus Server Genius చిన్న చిహ్నం  Server Geniusమీ సర్వర్లు మరియు వెబ్‌సైట్‌లను పర్యవేక్షించండి
ప్రతి సర్వర్‌కు శాశ్వత లైసెన్స్
సర్వర్లు
వెబ్‌సైట్లు
ధర
Server Genius లైసెన్స్ - ఎస్సెన్షియల్స్ ఎడిషన్
1
1
$90
Server Genius లైసెన్స్ - ప్రారంభ ఎడిషన్
5
5
$350
Server Genius లైసెన్స్ - బిజినెస్ ఎడిషన్
10
10
$650
TSplus Virtual Printer చిన్న చిహ్నం  TSplus Virtual Printerమీ రిమోట్ ప్రింటింగ్‌ను మెరుగుపరచండి
ప్రతి సర్వర్‌కు శాశ్వత లైసెన్స్
ధర
TSplus లైసెన్స్ - 5 మంది వినియోగదారులు
$90
TSplus లైసెన్స్ - 10 మంది వినియోగదారులు
$150
TSplus లైసెన్స్ - అపరిమిత సంఖ్యలో వినియోగదారులు
$250

TSplus నవీకరణలు & మద్దతు సేవలు

మీరు కలిగి ఉన్న ప్రతి TSplus Remote Access లైసెన్స్ ఐచ్ఛిక (కానీ సిఫార్సు చేయబడిన) నవీకరణలు మరియు సహాయ సేవల సభ్యత్వానికి లోబడి ఉంటుంది.
 • చిన్న చిహ్నానికి మద్దతు ఇవ్వండి మరియు నవీకరించండి నవీకరణలు & మద్దతు సేవలు
 • TSplus చిన్న చిహ్నాన్ని అప్‌గ్రేడ్ చేయండి నవీకరణలు
చిన్న చిహ్నానికి మద్దతు ఇవ్వండి మరియు నవీకరించండి  నవీకరణలు & మద్దతు సేవలుTSplus తాజా సంస్కరణకు నవీకరించండి మరియు సహాయం పొందండి
వ్యవధి
ధర
నవీకరణలు & సహాయ సేవలు - 1 సంవత్సరం
TSplus లైసెన్స్ ధర యొక్క 21%
నవీకరణలు & సహాయ సేవలు - 2 సంవత్సరాలు
TSplus లైసెన్స్ ధర యొక్క 18%
నవీకరణలు & సహాయ సేవలు - 3 సంవత్సరాలు
TSplus లైసెన్స్ ధర యొక్క 15%
TSplus చిన్న చిహ్నాన్ని అప్‌గ్రేడ్ చేయండి   నవీకరణలుఇప్పటికే ఉన్న TSplus లైసెన్స్‌కు వినియోగదారులను జోడించండి మరియు / లేదా ఎడిషన్‌ను మార్చండి
వివరణ
ధర
ఇప్పటికే ఉన్న TSplus లైసెన్స్ నుండి వినియోగదారులను మరియు / లేదా ఎడిషన్‌ను అప్‌గ్రేడ్ చేయండి
ధర వ్యత్యాసం + 10%

TSplus Remote Support మరియు TSplus Remote Work

అన్ని లైసెన్సులు శాశ్వతమైనవి మరియు ప్రతి సర్వర్‌కు.
 • TSplus Remote Support చిన్న చిహ్నం TSplus Remote Support
 • TSplus Remote Work చిన్న చిహ్నం TSplus Remote Work
TSplus Remote Support చిన్న చిహ్నం TSplus Remote Supportరిమోట్ సహాయం కోసం
శాశ్వత లైసెన్స్
ధర
5 ఏజెంట్లు వరకు
$250
10 ఏజెంట్లు వరకు
$500
15 ఏజెంట్లు వరకు
$750
20 ఏజెంట్లు వరకు
$1000
25 ఏజెంట్లు వరకు
$1250
TSplus Remote Work చిన్న చిహ్నం  TSplus Remote Workఇంటి నుండి మీ పని కంప్యూటర్‌ను యాక్సెస్ చేయండి
వర్క్‌స్టేషన్‌కు శాశ్వత లైసెన్స్
ధర
వర్క్‌స్టేషన్‌కు శాశ్వత లైసెన్స్ గేట్‌వే బ్రోకర్ మరియు వెబ్ పోర్టల్ లైసెన్స్‌ను కలిగి ఉంటుంది
$25
Store లో లైసెన్స్‌లను కొనండి