Fjärråtkomst, applikationsleverans och säkerhetslösningar för IT-proffs

Integritetspolicy

Om TSplus har någon personlig information kommer den att behandlas och lagras i administrationssystemen för TSplus. Syftet med att lagra och behandla din personliga information är begränsat till de administrativa uppgifter som följer med att sälja produkter, vilket krävs enligt skatteregler eller internationell rätt i allmänhet.

Ett annat syfte med att lagra och bearbeta din personliga information med TSplus är vårt stöd. På grund av vårt stöd kan vi ha din e-postadress, namn, telefonnummer etc. Om vi har viss personlig information är användningen av din personliga information begränsad till att ge dig support på TSplus-programvaran som att svara via e-post på din support begäran.

TSplus överför inte personlig information till andra parter om inte sådan överföring lagligen krävs och krävs enligt lag.

Nedan hittar du vår integritetspolicy angående de tjänster vi använder.

Integritetspolicy