Citrix-liknande webbapplikationsportal

Med TSplus kan dina användare komma åt sina applikationer direkt från Internet, helt enkelt genom att klicka på applikationsikonen.

Ange PIN-kod för att ansluta

Med TSplus måste dina användare bara skriva in en PIN-kod för att komma åt sina applikationer.

Ange din e-postadress för att ansluta

Så smart: använd din e-postadress för användaruppgifter för att få åtkomst till deras applikationer.

Starta dina applikationer automatiskt

I det här exemplet behöver användaren inte skriva några referenser. Hans egna ansökningar startar automatiskt.

Det kan vara den bästa lösningen om dina applikationer inkluderar sin egen inloggningsprocess (Single Sign On).

Web Access Portal för inloggning

Med den här inloggningssidan har användaren frihet att välja sin föredragna webbåtkomstklient:

  • HTML5-klient
  • Windows-klient (Standard / RemoteApp)