Remote Desktop a zabezpečenie: TSplus 14,70 má všetko

Prístup TSplus Remote Desktop - softvér Advanced Security

Za posledné mesiace vývojový tím na TSplus usilovne pracoval na vydávaní častých aktualizácií zameraných na zlepšenie používateľských skúseností a zabezpečenie Remote Desktop. Vďaka veľkej spätnej väzbe od majiteľov firiem, správcov IT a koncových používateľov spoločnosť TSplus pokračovala v zavádzaní opráv, vylepšení a nových funkcií, aby udržala verziu 14 ako najlepšie riešenie Remote Desktop. Čítajte ďalej, aby ste si rýchlo prezreli najnovšie vydanie 14.70.