Vzdialený prístup, dodávka aplikácií a bezpečnostné riešenia pre IT profesionálov

Zásady ochrany osobných údajov

V prípade, že TSplus má akékoľvek Osobné informácie, budú spracované a uložené v administračných systémoch TSplus. Účel ukladania a spracovania vašich osobných údajov je obmedzený na administratívne úlohy spojené s predajom výrobkov, ako to vyžadujú daňové pravidlá alebo medzinárodné právo všeobecne.

Ďalším účelom ukladania a spracovania vašich osobných údajov spoločnosťou TSplus je naša podpora. Kvôli našej podpore môžeme mať vašu e-mailovú adresu, meno, telefónne číslo atď. V prípade, že máme nejaké Osobné informácie, je použitie vašich Osobných informácií obmedzené na poskytnutie podpory v softvéri TSplus, ako je odpoveď na vašu podporu poštou. žiadosť.

TSplus neprenáša osobné informácie iným stranám, pokiaľ takýto prenos nie je zákonom vyžadovaný a vyžadovaný zákonom.

Ďalej nájdete naše zásady ochrany osobných údajov týkajúce sa služieb, ktoré používame.

Zásady ochrany osobných údajov