Upgradujte vydanie alebo pridajte používateľov do svojej licencie TSplus

1. Vaša existujúca licencia
2. Vaša upgradovaná licencia
3. Vaše údaje

Aká je vaša súčasná licencia TSplus:

Vydanie

Počet používateľov

Akú licenciu TSplus by ste chceli:

Vydanie

Počet používateľov

Váš licenčný kód na upgrade na TSplus:

Zadajte svoj inovačný licenčný kód: (*)

Zadajte svoj e-mail a dostanete nový licenčný súbor:

(*) Inovácia servera TSplus vyžaduje inovačný licenčný kód, ktorý môžete získať zo svojho existujúceho servera TSplus.
Download Trial a spustite tento program na inováciu licenčného kódu na vašom existujúcom serveri TSplus.
Zobrazí sa váš inovačný licenčný kód.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa predajného tímu TSplus týkajúce sa informácií o vydaní, licencií alebo akýchkoľvek ďalších dotazov na predaj:
pošlite prosím e-mail na adresu sales@tsplus.net