Vzdialený prístup, dodávka aplikácií a bezpečnostné riešenia pre IT profesionálov

TSplus ' Misia

Na TSplus sa zameriavame na jediný princíp riadenia: zaistenie bezpečnosti a ľahkého prístupu k svetovým aplikáciám a dátam - kdekoľvek. Kedykoľvek. Na akomkoľvek zariadení alebo sieti.

Veríme, že naša technológia môže organizácie oslobodiť a pomôcť im posúvať hranice produktivity a inovácie, ako aj poskytnúť IT pokoj v duši, že kritické systémy budú vždy prístupné a bezpečné. Všetko, čo robíme, sa zameriava na naše základné hodnoty: jednoduchosť, efektívnosť, inovácie, bezpečnosť a dostupnosť. Od roku 2007, každý deň, TSplus plní túto misiu budovaním najlepších integrovaných technologických služieb na svete pre bezpečný vzdialený prístup a poskytovanie aplikácií.

TSplus ' Svetová organizácia

Naša spoločnosť je súkromne vlastnená a jej ústredie sa nachádza vo Francúzsku. Je štruktúrovaný ako medzinárodný klaster spoločností pôsobiacich po celom svete. V každej krajine na svete distribútori, partneri a predajcovia TSplus pravidelne komunikujú so svojím regionálnym riaditeľom.