TERMINAL SERVICE PLUS

Náš tím

Zoznámte sa s tímom TSplus

RIADENIE A SPRÁVA

Dominique Benoit - predseda TSplus
Mounia Zinbi - finančný manažér TSplus
Alexandre Bokor - medzinárodný obchodný riaditeľ

ROZVOJ

Eleana Pace - vývojárka TSplus

SUPPORT

Olivier Benoit - vedúci tímu podpory TSplus
Mike Hudekoff - Servisný technik

MARKETING

Floriane Mer - marketingová manažérka TSplus
Caleb Zaharris - marketingový riaditeľ TSplus