Portál webových aplikácií podobný Citrix

Vďaka TSplus môžu vaši používatelia pristupovať k svojim aplikáciám priamo z Internetu jednoduchým kliknutím na ikonu aplikácie.

Pripojte sa zadaním PIN kódu

S TSplus budú vaši používatelia musieť na prístup k svojim aplikáciám iba zadať PIN kód.

Zadajte svoju e-mailovú adresu na pripojenie

Také inteligentné: použitie vašej e-mailovej adresy používateľa ako poverení na prístup k ich aplikáciám.

Automaticky spúšťajte svoje aplikácie

V tomto príklade nebude musieť používateľ zadávať žiadne poverenia. Jeho vlastné aplikácie sa spustia automaticky.

Môže to byť najlepšie riešenie, ak vaše aplikácie obsahujú vlastný proces prihlásenia (Single Sign On).

Webový prihlasovací portál

Na tejto prihlasovacej stránke si môže používateľ zvoliť svojho preferovaného klienta pre prístup na web:

  • Klient HTML5
  • Windows klient (Standard / RemoteApp)