Fjerntilgang, applikasjonslevering og sikkerhetsløsninger for IT-fagpersoner

Personvernregler

I tilfelle TSplus har noen personlig informasjon, vil den bli behandlet og lagret i administrasjonssystemene til TSplus. Formålet med å lagre og behandle din personlige informasjon er begrenset til de administrative oppgavene som følger med å selge produkter, slik det kreves av skatteregler eller internasjonal rett generelt.

Et annet formål med å lagre og behandle din personlige informasjon med TSplus er vår støtte. På grunn av vår støtte kan vi ha din e-postadresse, navn, telefonnummer osv. Hvis vi har noen personlige opplysninger, er bruken av din personlige informasjon begrenset til å gi deg støtte til TSplus-programvaren, som å svare per post på din støtte be om.

TSplus overfører ikke personlig informasjon til andre parter med mindre slik overføring er lovpålagt og kreves av loven.

Du finner nedenfor personvernreglene for tjenestene vi bruker.

Personvernregler