Citrix-lignende webapplikasjonsportal

Med TSplus kan brukerne få tilgang til applikasjonene sine direkte fra Internett, ganske enkelt ved å klikke på applikasjonsikonet.

Angi PIN-kode for å koble til

Med TSplus må brukerne bare skrive inn en PIN-kode for å få tilgang til applikasjonene sine.

Skriv inn e-postadressen din for å koble til

Så smart: bruker brukerens e-postadresse som legitimasjon for å få tilgang til applikasjonene deres.

Start applikasjonene dine automatisk

I dette eksemplet trenger ikke brukeren å skrive inn legitimasjon. Hans egne søknader starter automatisk.

Det kan være den beste løsningen hvis applikasjonene inkluderer sin egen påloggingsprosess (Single Sign On).

Nettilgangspåloggingsportal

Med denne påloggingssiden kan brukeren velge sin foretrukne nettilgangsklient:

  • HTML5-klient
  • Windows-klient (Standard / RemoteApp)